V okviru festivala Slovenski dnevi knjige v Mariboru (med 20. in 26. aprilom), ki ga je že 21-ič pripravil MKC Maribor z okoli 20 partnerskimi organizacijami, so poleg sejma na Grajskem trgu, čitalnic, razstav, pogovorov, koncertov itd. (skupno več kot 300 nastopajočih) predstavili tudi tri nove knjige.


Mala knjiga – velika vsebina
Rdeča nit knjige je konvencija o otrokovih pravicah, knjiga pa na pregleden, privlačen in neobičajen način, zanimiv tudi za otroke (z ilustracijami Tanje Simonič Korošak), opozarja mlade ter starše in stare starše na pomen zdravja, poznavanja otrokovih pravic ter poznavanja pravic in dolžnosti pacientov nasploh. Pri nastanku 126-stranske knjige je sodelovalo veliko strokovnjakov in raznih ustanov, od umetnostne galerije do Pedagoške fakultete in Mestne občine Maribor, v njej so objavljene risbe več kot sto otrok, ki so sodelovali pri projektu Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto Maribor (ki ga vodi Borut Ambrožič), svojevrstna himna knjige in prihodnjih akcij je v knjigi objavljena prekrasna pesem Toneta Pavčka, ki se začenja z verzom »Pravica pravic je pravica živeti …« (septembra letos bo okroglih 90 let od rojstva velikega pesnika). Poleg staršev in otrok je knjiga narejena še zlasti za vzgojitelje, učitelje in druge mentorje ter vse, ki delajo z mladimi. Kar je nemara še zlasti posebno pri tej knjigi pa je, da je kot e-knjiga javno dostopna brez omejitev na spletni strani Zveze SUP (Zveza Slovenska unija pacientov). S klikom jo lahko snamete in prenesete na vaš računalnik na www.zveza-sup.si

Slovenski dnevi knjige v Mariboru več kot le knjige.

Skrivnost Fanny Haussmann
Ob dvestoti obletnici rojstva ženske, ki jo je slovenska literarna zgodovina razglasila za prvo slovensko pesnico, sicer nemškega rodu, knjiga pomaga odkriti, zakaj je romantična podoba Fanny Haussmann še vedno zavita v skrivnost. O Nemki (1818–1853), ki se je navduševala nad Prešernom in se je pridružila skupini slovenskih narodnjakov v revolucionarnem letu 1848 (tedaj je objavila devet pesmi, pred tem pa pri nas še nobena ženska ni objavljala javno), pišejo zgodovinarka Irena Selišnik, biografka Franca Buttolo ter literarna zgodovinarja Jožica Čeh Steger in Aleksander Bjelčevič. V knjigi so tudi faksimili in prepisi vseh objavljenih slovenskih pesmi ter faksimile edine ohranjene rokopisne nemške pesmi, ki jo hrani Univerzitetna knjižnica Maribor, njen prepis in slovenski prevod. Založba Aristej, 80 strani.

Kako ti je ime?
Pri Bajalki, zavodu za založništvo in umetnost pripovedovanja, je izšla nova knjiga Alenke Spacal z naslovom Kako ti je ime? To je avtorska slikanica o malem polžu, ki še nima imena, ker je pravkar prilezel na svet. Svoje ime si izbira med pogovori z živalmi, ki jih srečuje na svoji poti in spoznava skupaj z njihovimi poimenovanji. »Nekateri imamo imena po plodovih ali barvah, drugi po svetnikih, starih mamah ali slavnih umetnicah,« pravi hrošč Lešnikar. Kakšno ime naj si torej izbere mali polž, če ne ve, katerega spola je? Ne počuti se ne kot polžje dekle in ne kot polžji fant. Malo polžje bitjece si želi ime, ki bi ga lahko imelo kot dekliški polž ali kot fantovska polževka. Ob motivu poimenovanja se izkaže kot pomembna prav tema spolov. Ime se največkrat podeljuje šele na osnovi jasno določljivega spola. Slikanica je kot svojevrstna abeceda, namenjena otrokom v predbralnem in začetnem bralnem obdobju in je primerna za zgodnje opismenjevanje. Poleg različnih imen manj običajnih živali se otroci skozi slikanico seznanjajo tudi s črkami abecede. Več na www.bajalka.si.

.