Muzeji, muzejske zbirke in galerije v Sloveniji so v 2017 pripravili 1.486 razstav. Ogledalo si jih je več kot 3 milijone obiskovalcev, kar je v povprečju okoli 2.128 obiskovalcev na razstavo.


V letu 2017 so v muzejih, muzejskih zbirkah in galerijah pripravili 1.486 razstav: 284 je bilo stalnih in 1.201 občasnih. Leto prej je bilo vseh razstav 1.289, od tega 304 stalne in 986 občasnih.

Razstava v Pokrajinskem muzeju Maribor.

Razstave si je ogledalo blizu 3.2 milijona obiskovalcev (več kot 3,2 milijona v letu 2016), od tega jih je bilo 27 odstotkov tujcev. Posamezno razstavo si je tako ogledalo povprečno 2.128 obiskovalcev, med njimi pa jih je bilo med otroki in mladino v povprečju 639, so sporočili iz statističnega urada.

S prodajo vstopnic iztržili skoraj 5 milijonov evrov

Muzeji in galerije so v 2017 iztržili skoraj 5 milijonov evrov od prodaje vstopnic, obiskovalec pa je v povprečju plačal za ogled razstave 4,30 evra, leta 2016 pa 3,70 evrov. Vendar vsem obiskovalcem ni bilo treba plačati vstopnine; po naših podatkih so muzeji in galerije izdali tudi več kot 519.000 brezplačnih vstopnic.

Slovenski muzeji in galerije so v 2017 s približno tretjino razstavami (s 463 razstavami) gostovali še v drugih ustanovah; z največ razstavami, 353, so gostovali v drugem kraju v Sloveniji, s 84 razstavami v drugih državah članicah EU in s 27 razstavami zunaj EU.

Bogastvo muzejev in galerij

Muzeji, muzejske zbirke in galerije so v letu 2017 hranile 7,7 milijona muzejskih oz. galerijskih predmetov; skoraj 62 odstotkov teh predmetov je bilo inventariziranih. Glede na leto 2016 je bil prirast predmetov okrog 11-odstoten. Največ, več kot polovico vseh predmetov, je bilo vizualnih oz. likovnih predmetov (vključno s fotografijami); same fotografije so predstavljale okrog 95 odstotkov vizualnih predmetov oz. blizu 3,9 milijona predmetov.

Muzeji in galerije so v letu 2017 največ predmetov pridobili z odkupom in z donacijami (96 odstotkov), preostalo so pridobili z arheološkimi izkopavanji, v zapuščinah, z volili ali kako drugače. Muzejski in galerijski delavci ocenjujejo, da znaša skupna vrednost v 2017 pridobljenih in odkupljenih predmetov okrog 1,3 milijona evrov (skoraj 2,8 milijona v letu 2016).

Izobraževalna vloga muzejev in galerij

V muzejih in galerijah pripravljajo za obiskovalce tudi različne delavnice, vodene oglede, interaktivne programe, predavanja, pogovore ipd. V letu 2017 so pripravili 39.404 takih aktivnosti (37.177 v letu 2016), ki se jih je udeležilo več kot 912.000 oseb (skoraj 877.000 v letu 2016); 59 odstotkov med njimi so bili otroci in mladina.

Podrobnejši pregled pokaže še, da je bilo v ponujenem programu največ, 65 odstotkov, vodenih ogledov (splošnih in posebnih). Tudi udeležba je bila pri takih ogledih največja; udeležilo se jih je več kot 62 odstotkov vseh obiskovalcev takih programov v muzejih in galerijah. Taka oblika ogledov je bila najzanimivejša tudi za otroke in mladino (62 odstotkov vseh otrok si je izbralo tak izobraževalni program), sledile so delavnice (23 odstotkov), interaktivni programi (11 odstotkov), predavanja, pogovori ipd. (skupaj okrog 4 odstotkov).

Poleg izobraževalne dejavnosti so imeli muzeji in galerije v 2017 še kongresno dejavnost (11 muzejev oz. galerij), muzejsko trgovino (57), izdajali so lastne publikacije (50), imeli gostinski lokal (6), oddajali prostore v najem (45) in izvajali še druge dejavnosti (19).