Borut Maister je zaradi vedno večjih pritiskov posameznikov soglasje soglasje in vse pripadajoče aktivnosti za premestitev posmrtnih ostankov Maistra prekinil.


Mestna občina Maribor je lani prejela pobudo Primoža Premzla, da bi v letu, v katerem praznujemo 100. obletnico bojev za severno mejo, generalu Rudolfu Maistru naredili novo grobnico. To je načrtoval že arhitekt Jože Plečnik po naročilu Maistrovih sinov.

Skupaj z drugimi deležniki, tudi družino Maister, se je občina trudila, da bi generalove posmrtne ostanke prestavili na pokopališče Dobrava. Zaradi vse več pritiskov posameznikov pa se je vnuk generala Borut Maister odločil, da do tega ne bo prišlo.

Med utemeljitvami je tudi to, da meni, da so »negativna mnenja nekaterih posameznikov v medijih o možni grobnici na Dobravi vplivala na potencialne donatorje projekta, s tem so se možnosti, da bi bilo zbranega dovolj denarja za realizacijo, zmanjšale na minimum«. Presenečen je, da »v časnikih s polno mero domoljubja na dolgo in široko poudarjalo pozitivno vlogo generala v preteklosti, vendar prekopu ostro nasprotujejo«.

Več v prispevku: