V okviru novega projekta Rdečega križa Slovenije ESIRAS so danes v Mariboru otvorili pisarno za integracijo prosilcev za azil. Z raznimi aktivnostmi bodo pomembno prispevali k premoščanju kulturnih, jezikovnih in drugih ovir pri socialni integraciji beguncev v slovensko družbo. Projekt, ki poteka v sedmih državah, bo trajal do junija 2019.


V tem času bodo prosilcem za azil in osebam s priznano mednarodno zaščito nudili podporo pri izboljšanju možnosti za zaposlitev in pogojev socialne integracije.

Rdeči križ Slovenije namerava v okviru projekta ESIRAS in v sodelovanju z območnimi združenji, ponuditi podporo po vsej Sloveniji. Glavna pisarna projekta ESIRAS Slovenija je od začetka leta v Ljubljani, danes pa je svoja vrata odprla tudi v štajerski prestolnici. »Glavni namen projekta je, da tistim migrantom olajšamo vključitev v družbo. Pomeni, da jim bomo pomagali pri premagovanju zakonskih ovir, pri znanju jezika in pri znanju za posamezne poklice,« je povedal predsednik Rdečega križa Slovenije Dušan Keber.

Predsednik Rdečega križa Slovenije Dušan Keber.

Projekt za zaposljivost in socialno integracijo beguncev in prosilcev za azil 90-odstotno financira program EU-ja za zaposlovanje in socialne inovacije. »Projekt je majhen in potek v več državah. V našem projektu predvidevamo vključitev 150 ljudi, ki bi jim pomagali, mislim, pa da bo končna številka večja,« je dodal Keber.

Usposobljeni prostovoljci – t.i. osebni asistenti, nudijo podporo pri učenju, vaji veščin v okviru usposabljanj, pisanju življenjepisov, iskanju delovnih mest po zaposlitvenih portalih, urejanju življenjskih situacij kot so razlaga vrste stroškov oz. položnic pri zasebni namestitvi, iskanje števca za vodo ipd.. »Gre za leto in pol trajajoč projekt. Bistvo vsega tega je da se naučimo in pridobimo znanje z naše strani ter ga podamo ljudem, ki bodo v tem prostoru ostali, se naselili in ustvarili normalno življenje,« je razložil predsednik Rdeči križ Slovenija OZ Maribor Jernej Završnik.

Projekt je nastal z namenom podpore tistim krajevnim skupnostim po Evropi, kjer je največ migrantov. »Organizirana država potrebuje svoj čas, da odreagira. Rdeči križ pa mora pomagati takoj,« še zaključi Završnik.

Na področju migracij je (pre)malo aktivnih prizadevanj za vključevanje beguncev v slovensko družbo. Poleg združevanja z družinskimi člani, kar je ključnega pomena za integracijo, je za aktivno participacijo beguncev treba odpraviti še celo vrsto drugih težav, od iskanja stanovanja in zaposlitve do vključevanja v izobraževalni ali zdravstveni sistem.

Več v prispevku:

Nika Haddad