Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor je danes povabilo na sprehod v temi dijake srednje zdravstvene šole in pri tem pokazalo, kakšen je njihov svet. Svet, v katerem je sicer premalo priložnosti za zaposlitev in vključevanja v družbo.


Mnogi slepi in slabovidni imajo namreč kljub veliki pripravljenosti še vedno veliko težav pri iskanju zaposlitve, vključevanju v družbo, sploh pa pri mobilnosti in gibanju po mestu. Prav pri odstranjevanju ovir na pločnikih in prehodih čez cesto, v križiščih, dostopu do ustanov bi lahko družba storila več. Da bi se za kratek čas videči vživeli v svet slepih in slabovidnih, je mariborsko društvo danes organiziralo sprehod v temi. Tako se slepi in slabovidni kljub svoji pripravljenosti za vključevanje v družbo velikokrat znajdejo v dvojni temi. V temi, ker ne vidijo, in v temi, ker ne dobijo priložnosti. Tako je tudi pri iskanju zaposlitve.

Predsednik MD slepih in slabovidnih Maribor Milan Mugerle tako izpostavlja, da so s spremembo zakonodaje izgubili prednost zaposlovanja kot telefonisti, pa tudi sicer imajo vse manj priložnosti.

Obiskovalci so lahko spoznali, kako je živeti v temi.

Na ovire pa naletijo tudi pri mobilnosti, ne nazadnje tudi pri samem sprehodu, kar so ugotovili tudi tisti videči, ki so se danes udeležili sprehoda v temi. Mugerle je dejal, da so talne taktilne oznake v redu, treba pa bi bilo barvno označiti sicer sive kandelabre, saj so slabovidnim premalo vidni. Veliko oviro jim predstavljajo tudi na pločniku postavljeni oglasi, klančine in razni predmeti.

Kako se znajti v svetu teme, kako zgolj z drugimi čutili, ne pa očmi, živeti v današnjem svetu, so danes preskusili dijaki srednje zdravstvene šole in podžupan Maribora Saša Pelko, ki je ob koncu poudaril, da bi brez asistence danes ne uspel premagati vseh ovir, saj so mu že stopnice predstavljale velik izziv ob zavezanih očeh.

Več v prispevku:

Uršula Godec in Melanija Bezjak