Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za celovito energetsko sanacijo Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor.


Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Celovito energetsko sanacijo objekta Dijaški dom Lizike Jančar Maribor«, so sporočili iz vladne službe.

Dijaški dom Lizike Jančar Maribor bo deležen energetske sanacije. Foto: Facebook Dijaški dom Lizike Jančar Maribor

V okviru naložbe bo izvedena celovita prenova objekta. Prenova zajema izolacijo toplotnega ovoja in strehe, zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva, hidravlično uravnoteženje sistema, vgradnja toplotnih ventilov in lokalnega prezračevanja z rekuperacijo.

Prenovljenih bo več kot 6.000 kvadratnih metrov površine

Poskrbeli bodo tudi za spremembo energenta ogrevanja, v skupnih prostorih bodo prenovili razsvetljavo ter dogradili sistem energetskega monitoringa. V sklopu naložbe bo tako prenovljenih predvidoma 6.674,97 kvadratnih metrov neto tlorisne površine.

Skupna višina sredstev, ki bodo namenjeni za izvedbo projekta znaša 885.000 evrov, Kohezijski sklad bo k temu znesku prispeval 292.000 evrov.