Danes je v dvorani generala Rudolfa Maistra potekal podpis pogodbe med izbranim izvajalcem del za izgradnjo Skate parka, podjetjem Lesnina MG oprema, ki ga je zastopal predsednik upravnega odbora Boštjan Mencinger in financerjem MO Maribor, ki jo je zastopal župan dr. Andrej Fištravec.


 

Preživljanje prostega časa in življenjski slog mladih se spreminjata, danes so mladi manj športno aktivni, manj se gibljejo in čedalje manj prostega časa preživijo zunaj. Spodbujanje udeležbe mladih v urbanih športih lahko prispeva k aktivnejši vlogi mladih tako v individualnem preživljanju prostega časa kot pri oblikovanju aktivnega načina življenja.

Predstavniki urbanih športov predstavljajo vitalen del urbane skupnosti in nujno potrebujejo sodoben objekt za svoje aktivnosti. Pomembnost tega je prepoznala tudi Mestna občina Maribor, ki se je lotila projekta izgradnje novega skate parka za mlade in mlade po srcu.

Skate park bodo sestavljali štirje glavni deli:
– rolkarski poligon,
– društveni objekt s ploščadjo (možna izvedba gostinske dejavnosti in skladiščenje opreme),
– krajinska ureditev preostalega območja.

Skate park bo dopolnjeval načrtovan park ob Pekrskem potoku. Glede tega projekta je bila zaključena prva stopnja javnega urbanistično-krajinsko-arhitekturnega natečaja za območje Pekrskega parka. Prejete so bile štiri natečajne rešitve; vse štiri rešitve so se uvrstile v drugo stopnjo. Žirija je pripravila smernice za nadaljnjo obdelavo projektov. Rok za oddajo elaboratov druge stopnje je 28. november 2018, ocene žirije pa bodo znane do konca novembra. Roki za razstavo in objavo končnega poročila bodo določeni na šesti seji ocenjevalne komisije.

Župan dr. Andrej Fištravec je ob tem dodal: »V svojem mandatu sem veliko pozornost namenil urbanim športom, pri čemer ima mesto Maribor nove fitnes naprave na prostem v Športnem parku tabor in Magdalenskem parku, sodoben Pump track pod Pohorjem in vzpostavljene tri proge za gorsko kolesarjenje, k temu bomo zdaj dodali še nov Skate park. S primernim, posodobljenim parkom se bodo lahko organizirale šole različnih urbanih športov ter medregionalna in mednarodna tekmovanja v okviru priznanih mednarodnih organizacij.«

Predsednik upravnega odbora Lesnina MG oprema Boštjan Mencinger je zagotovil, da bodo z deli pričeli že v mesecu novembru, dela bodo potekala 8 mesecev, tako da je otvoritev Skate parka predvidena v juliju 2019.

Iztok Šumatič, predstavnik Iniciative za Skate park ob predstavitvi projekta dodal: »Skate park je še kot vstajniški kandidat pred 6 leti podprl zdajšnji župan dr. Andrej Fištravec, s katerim smo vseskozi dobro sodelovali. Na tem mestu se zahvaljujem projektantkama in strokovnim sodelavcem v mestni upravi, ki so upoštevali naše predloge s ciljem vzpostaviti sodoben funkcionalen objekt, ki bo zadostil kriterijem izvedbe mednarodnih tekmovanj. Skate park v Mariboru bo po površini največji v Sloveniji, upam si trditi, da bo po funkcionalnosti prehitel celo Skate park v Gradcu.«

Vrednost pogodbenih del v skupnem znesku znaša 569.037,65 evrov z DDV. MOM je za izvedbo del namenila lastna sredstva, se pa za projekt »Obnova Skate parka« potegujemo za pridobitev evropskih sredstev iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb iz prednostne naložbe 6.3. – učinkovita raba prostora na urbanih območjih. MO Maribor je projekt že prijavila za sofinancerska evropska sredstva, prve odgovore s strani ZMOS pričakujemo do konca leta. Ko bo sofinanciranje potrjeno, bo MO Maribor dobila povrnjenih 80 % sredstev višine projekta.