Rektor Univerze v Mariboru je imenoval nove prorektorje.


Zdravko Kačič, novi rektor Univerze v Mariboru je po predhodnem mnenju Senata Univerze v Mariboru in Študentskega sveta Univerze v Mariboru imenoval novo prorektorsko ekipo, so sporočili iz Univerze v Mariboru. Večina novoizvoljenih prorektorjev bo svojo funkcijo zasedalo do 3. julija 2022.

Univerza v Mariboru z novimi prorektorji.

Prorektorica za študijsko dejavnost je postala Marina Tavčar Krajnc iz Filozofske fakultete Maribor. Za prorektorja za znanstveno-raziskovalno dejavnost je bil imenovan Zoran Ren iz Fakultete za strojništvo Maribor. Urban Bren iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo je bil imenovan za prorektorja za prenos znanja.

Prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve je po novem Janja Hojnik iz Pravne fakultete Maribor. Kačič je za prorektorja za infrastrukturo imenov Miralema Hadziselimovica iz Fakultete za energetiko.

Lučka Lorber, dosedanja prorektorica za razvoj kakovosti, ostaja na položaju do konca letošnjega leta. Tudi Maja Žibert ostaja na mestu prorektorica za študentska vprašanja, mandat ji poteče 21. decembra prihodnje leto.