Vozni park mariborskega mestnega potniškega prometa je od danes bogatejši za še šest novih avtobusov na stisnjen zemeljski plin (CNG). Vozni park mariborskega mestnega potniškega prometa se uvršča med najmlajše in najsodobnejše v Sloveniji, saj se je povprečna starost avtobusov iz 12 let v letu 2014 letos zmanjšala na zgolj 5,6 let. Novi avtobusi bodo vozili na linijah 2, 3, 12 in 21.


Z nakupom dodatnih šestih avtobusov se v Mestni občini Maribor nadaljuje sprejeta Celostna prometna strategija, ki sledi k trajnostnemu načrtovanju prometa, s ciljem postati dinamično središče regije. Danes je na Trgu Leona Štuklja tako potekala predaja šestih novih avtobusov Iveco Urbanway, dolžine 12 metrov, ki dosegajo okoljski standard EURO 6.

Skupna vrednost novih avtobusov je 1.391.100 evrov, od tega je mariborska občina 1.200.000 evrov v okviru razpisa nepovratnih finančnih vzpodbud za nabavo okolju sprejemljivih vozil pridobila od Eko sklada. Novi avtobusi bodo začeli voziti na predvidenih linijah že konec tega tedna, so sporočili iz Mestne občine Maribor.

Modernizacija voznega parka

Namen investicije v nove avtobuse na stisnjen zemeljski plin je modernizacija voznega parka mestnega potniškega prometa z nizkimi emisijami. Tako je Mestna občina Maribor od leta 2014 do danes pridobila že 32 avtobusov visokega okoljskega standarda, z nakupom novih avtobusov pa se je povprečna starost vozil znižala na zgolj 5,6 let.

Na septembrski seji Mestnega sveta MOM je bil prav tako sprejet IP za nakup še petih novih priključnih električnih hibridnih (»plug in«) avtobusov. S sprejetim dokumentom bo MO Maribor še ta mesec kandidirala za nepovratna sredstva na razpisu Eko sklada. Vrednost petih avtobusov znaša cca. 2,4 milijona evrov.

»Vesel sem, da s tako hitrostjo moderniziramo mestni potniški promet in da uspešno pridobivamo nepovratna sredstva Eko sklada. Od leta 2014 smo tako nabavili že 32 avtobusov, ki dosegajo najvišje okoljske standarde. S ponosom lahko povem, da imamo v Sloveniji kar najmlajši in najsodobnejši vozni park mestnega potniškega prometa. Vsem potnikom na linijah 2, 3, 12 in 21 želim prijetno vožnjo z novimi okolju prijaznimi avtobusi,« je ob slavnostni predaji povedal župan Andrej Fištravec.

Direktor javnega podjetja Marprom Bernard Majhenič je ob predaji avtobusov v mestni potniški promet dejal: »Z vključitvijo novih avtobusov v vozni park mariborskega mestnega potniškega prometa ima Marprom sedaj v njem na razpolago skupno 67 avtobusov, njihova povprečna starost pa znaša 5,6 let. Ta podatek naš vozni park uvršča med najmlajše in najsodobnejše v Sloveniji, njegovo stanje pa nam omogoča kakovostno in zanesljivo izvajanje linijskega prometa v Mariboru. Z nakupom šestih novih avtobusov, ki za pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin (CNG), se je skupno število naših plinskih avtobusov povečalo na 16, skoraj 60 odstotkov voznega parka pa predstavljajo vozila z motorjem najvišjega okoljskega standarda EURO 6. Novi avtobusi bodo vozili na mestnih linijah 2, 3, 12 in 21. Opremljeni so z vso standardno opremo, poleg tega pa so na njih nameščeni tudi novi elektronski zasloni, na katerih bomo objavljali različne informacije za potnike.«