Agencija za okolje je na svoji spletni strani objavila javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje bodoče Magne v Hočah.


Gre za postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za dejavnost površinske obdelave kovin in plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov in površinske obdelave snovi, predmetov ali izdelkov z uporabo organskih topil, je razvidno iz javnega naznanila.

Magnina lakirnica.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja bo možen od danes pa do 5. septembra na oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo na Upravni enoti Maribor.

Mnenja in pripombe lahko do 10. septembra na naslov Agencije RS za okolje oddajo osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, kjer bi investicija lahko povzročala okoljske obremenitve, pa tudi nevladne organizacije iz zakona o varstvu okolja. V vlogi morajo navesti pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze, je še razvidno iz javnega naznanila.

V vlogah morajo navesti pravni interes in, če je mogoče, zanj predložiti tudi dokaze.