Stari mariborski zapori ali kompleks KPD (kazensko poboljševalni dom) so iz leta v leto v slabšem stanju. Skozi projekte so se izpostavile vizije, kako stavbo obnoviti in jo preobraziti.


»Za dolgoročno vizijo smo se na nek način oprli na ideje študentov arhitekture na mariborski univerzi, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in infrastrukturo, pod vodstvom prof. dr. Metke Siter, je skupina študentov zadnjega letnika magisterija pripravila tri različne projektne ideje za prenovo celotnega območja,« je o dolgoročnih idejnih zasnovah povedala Andreja Budar iz službe za razvojne projekte in investicije na Mestni občini Maribor.

Predlaganih je nekaj rešitev za oživitev starih mariborskih zaporov.

Eden izmed projektov se imenuje KPD kultura, ki se ureditve loteva preko postavljanja kulturnih vsebin v krake nekdanjega kazensko poboljševalnega doma.

Druga rešitev se imenuje Market Way, ki bi KPD preobrazil v kompleks dodatnih tržnih vsebin, ki ne bi bile neposredna konkurenca tistim v Europarku. Istočasno bi se kompleks odprl iz smeri Europarka protu jugu, kjer bi po idejni zasnovi stal nebotičnik.

In še tretja – Island Awakening, otok prebujanja, v katerem bi se študentje ureditve lotili s povezovanjem stavbe z ostalo infrastrukturo, ki je trenutno precej nedosegljiva pešcem in kolesarjem. V to bi uvrstili tudi poslovne in kulturne dejavnosti.

Kratkoročno bi se z minimalnimi sredstvi uredil le krak ali dva, ki sta v lasti občine, noter pa bi se umestile kreativne vsebine, ki bi pripomogle k dokončni ureditvi prostorov.

K festivalu Prebujanje spečega velikana so bile povabljene tudi številne kulturne in nevladne organizacije, s katerimi je namen v prostoru KPD tudi sodelovati. Stari mariborski zapori na prvi pogled ponujajo veliko potenciala, a pot do ureditve ni kratka in lahka.

Več v prispevku:

Simon Cigula

Povezan članek:

V Mariboru festival Prebujanje spečega velikana