Še čevelj se ne obuje brez muje. Ni zelenega mesta brez truda.


Olepševalno društvo v Mariboru je nastalo leta 1869; danes je regijsko društvo z imenom Hortikulturno društvo Maribor. Skrbi za zasaditev in ureditev parkov, drevoredov in parkovnih gozdov. Zgledi:

  • leta 1872 vzhodni del mestnega parka;
  • v letih 1889–1896 zahodni del in glasbeni paviljon;
  • v letih 1886–1905 Tomšičev drevored;
  • leta 1895 Kamniški drevored;
  • na Kalvariji je odkupilo opuščen vinograd in zasadilo 19.000 smrek in 5000 borov;
  • pred 1. svetovno vojno so nastali zeleni odprti prostori Magdalenskega parka, Slomškovega,
  • Kidričevega in Trga generala Maistra.

Društvo je denar pridobivalo s članarinami, subvencijami občine, volili Mestne hranilnice, darovi meščanov, nabiralnimi akcijami, prirejanjem koncertov idr.

Mestni park Maribor. Foto: Pigac

Po 1. svetovni vojni je društvo razširilo svoje delovanje tudi na turizem ter na okolico mesta z novim imenom »Olepševalno in tujsko – prometno društvo za mesto Maribor in okolico Maribora«, leta 1926 pa je bilo soustanovitelj Tujsko prometne zveze v Mariboru. Imelo je lastno vrtnarijo. Na Treh ribnikih je skrbelo za dva ribnika, tam so pozimi drsali, poleti pa čolnarili. Tam so zgradili paviljon s čolnarno, garderobami in teraso. V paviljonu mestnega parka so prirejali koncerte, da so krili del stroškov za vzdrževanje nasadov.

Društvo je leta 1952 zgradilo otroško igrišče v mestnem parku. Tedaj je nastala tudi promenada.

Ob 100. rojstnem dnevu olimpionika in častnega meščana Leona Štuklja je občina leta 1998 na pobudo Hortikulturnega društva Maribor in Rotary Cluba zasadila 100 mladih dreves.

Društvo je ob svoji 140-letnici v parku zasadilo rdečelistno bukev.

Hortikulturno društvo Maribor stalno ozelenjuje mestni park. V letu 2016 so zasadili vrbo žalujko, ko je drevo uničil žledolom. Prenova peskovnika uresničuje »otrokom prijazno – zeleno okolje«. Projekt »Mestni park: Otrokom prijazno – zeleno okolje« sledi strategiji projekta »Otrokom prijazno Unicef-ovo mesto Maribor«, skupaj z Mestno občina Maribor, UNICEF Slovenija, Snago in Podravskim gozdarskim društvom.

Že 55 let podeljujejo Zlato vrtnico, pohvale in priznanja (tudi 20. marca 2018).

Društvo se je v 150 letih spreminjalo. Nekoč je gradilo in vzdrževalo javne zelene prostore. Po 2. svetovni vojni skrbijo za park strokovne ustanove, Hortikulturno društvo Maribor pa širi vrednote skrbi za naravo v mestnih in primestnih občinah. Hvale in pridružitve vredno, vsaj s cvetjem na oknu in balkonu!

Matjaž Mulej st.