Mestna občina Maribor s partnerskimi mesti EU sodeluje v evropskem projektu Resolve, ki ga sofinancira program Interreg Europe.


V okviru projekta »Resolve – Trajnostna mobilnost in prehod v nizkoogljično gospodarstvo na področju prevoza blaga« se izvajajo aktivnosti za zmanjšanje ogljikovih izpustov in drugih onesnaževal, ki izhajajo iz prevoza blaga.

Mesta se srečujejo z dilemo kako konkurirati nakupovalnim centrom, ki pa le posnemajo stara mestna središča. Foto: STA.

Projekt je osredotočen na izzive v evropskih mestih kot so upadanje trgovine na drobno in potrebo po uresničevanju ciljev trajnostne mobilnosti v mestih. V prvem letu in pol trajanja projekta so partnerji projekta pridobivali nova znanja na področju ukrepov za zmanjšanje ogljikovih izpustov, ki izhajajo iz prevoza blaga.

Mariborska občina gostila strokovnjaka za urejanje starih mestnih jeder

V letu 2018 se v okviru projekta Resolve prične načrtovanje akcijskega načrta kot del prometne strategije na področju prevoza blaga. V dneh od 14. do 15. maja 2018 so v Mestni občini Maribor gostili strokovnjaka za urejanje in menedžment starih mestnih jeder ter trajnostno mobilnost – partnerja mednarodnega projekta Resolve Univerze Erasmus, Rotterdam dr. Erika Brauna in dr. Giuliana Mingarda, so sporočili iz Mestne občine Maribor.

Predstavitev dobrih praks evropskih mest o povečanju atraktivnosti in privlačnosti mesta

Za mestno upravo in širšo javnost v mestnem središču so se v okviru projekta Resolve izvedle predstavitve in delavnice o dobrih praksah evropskih mest o povečanju atraktivnosti in privlačnosti mesta, ukrepih za doseganje trajnostne mobilnosti, investiranju v mestno središče in kvaliteto javnega prostora za večjo prepoznavnost in obiskanost mestnih središč.

Mestna občina Maribor s partnerskimi mesti EU sodeluje v evropskem projektu Resolve, ki ga sofinancira program Interreg Europe. Foto: iStock

V prvem delu predstavitve je Giuliano Mingardo predstavil rezultate ankete, ki je bila izvedena v Mariboru v letu 2017 med obiskovalci mestnega jedra. Ugotovljeno je bilo, da večina anketirancev živi blizu mestnega središča ali pa ima delovno mesto ali šolo v mestnem središču. Največ jih je prišlo v mesto s kolesom, peš ali z javnim prevozom, le 25 odstotkov jih je prišlo z avtom. Razlog za obisk mestnega središča je bil razen dela ali šole še dobro vzdušje.

Strokovnjak za raziskave in trženje mestnih središč Erik Braun je navezal pomen zaznave mestnega središča kot doživetje, ki ga ljudje želimo izkusiti. Pritegnejo nas stara historična mesta, ki lahko ponudijo bogato zgodovino, urejene javne površine, čisto okolje, kulturo ter nakupovanje.

Obisk mestnega jedra zaradi doživetij

Ljudje se za obisk mestnega jedra odločajo zaradi doživetij kot je kulinarika, nakupovanje, dobro vzdušje, obisk kulturnega dogodka. Zato bi mesta morala investirati v urejanje in vzpostavljanje atraktivnega javnega prostora v mestnem jedru kot je tlakovanje, oznake, ki vodijo ljudi skozi mestno središče, klopi, ter ostala urbana oprema, ki doprinese k dobremu počutju v mestnem jedru.
Mesta se srečujejo z dilemo kako konkurirati nakupovalnim centrom, ki pa le posnemajo stara mestna središča.

V mestnih središčih naj bodo peš cone ali območja z omejenim prometom

Ljudje na urejenih parkirnih mestih parkirajo svoja vozila, nato pa se sprehodijo med trgovinami v nakupovalnih središčih. Zato svetuje mestom, da uredijo mestna središča v območja z omejenim prometom ali vzpostavitev peš con, hkrati pa naj zagotovijo parkirišča zunaj mestnega središča in ureditev pešpoti, kolesarskih poti ali povezave z javnim prevozom do mestnega središča.

»Veseli nas, da aktualni projekti trajnostne mobilnosti in prenove starega mestnega jedra v MO Maribor sledijo prometni strategiji in trajnostni urbani strategiji, ki zajema zgoraj omenjene predloge tujih strokovnjakov,« so sporočili iz MOM.

Cilj projekta Resolve je zmanjšanje ogljikovih izpustov, ki jih ustvarjamo na področju prevoza blaga v mestnih središčih in hkrati podpora za gospodarsko rast na področju trgovine na drobno. Projekt traja od leta 2016-2021 in vključuje 9 partnerjev iz 8 EU držav: vodilni partner Občina Roermond (Nizozemska), Univerza Erasmus Rotterdam (Nizozemska), Občina Reggio Emilia (Italija), Manchester z regijo (Združeno kraljestvo), Mestna občina Maribor (Slovenija), Regija Kronoberg (Švedska), Občina Almada (Portugalska), mesto Varšava (Poljska) ter Regija Moravska – Šlezija (Češka).

Vrednost celotnega projekta je 2.038.762 evrov, mariborski del projekta znaša 163.400 evrov, od tega prispeva program Interreg Europe 85 odstotkov sredstev.