V Mariboru se bo pričel največji infrastrukturni projekt letošnjega leta, gradnja železniškega podvoza na Ljubljanski ulici.


Pogodbena vrednost za izvedbo podvoza na Ljubljanski ulici v Mariboru z ostalimi ukrepi je 8,9 milijona evrov, sofinancersko razmerje je 60 odstotkov Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) in 40 odstotkov Mestna občina Maribor, od tega MOM prispeva 3,2 milijona evrov, preostanek pa DRSI. V sklopu izgradnje podvoza bo prenovljen tudi Magdalenski park. Dela bo izvajal izbran konzorcij izvajalcev JV Pomgrad, SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana in GH Holding, so sporočili iz Mestne občine Maribor.

Konzorcij izvajalcev z vodilnim partnerjem POMGRAD d. d., bo v ponedeljek 20. avgusta zaprl območje Ljubljanske ceste, uredil obvoze in pričel s pripravljalnimi deli. Z 20. avgustom bodo obvozi veljali za motorna vozila, medtem ko bo prehod čez železniško progo za pešce in kolesarje omogočen vse do 1. septembra, ko bodo preusmerjeni na nivojski prehod.

Dela bodo potekala predvidoma 16 mesecev, v tem času pa bo veljala popolna zapora Ljubljanske ulice od križišča z Jezdarsko ulico do križišča z Masarykovo ulico in popolna zapora priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico.

Takšne bodo spremembe prometnega režima:

• Obvoz IZ SMERI JUGOZAHODA v smeri centra mesta in do UKC Maribor bo potekal po ulicah Gorkega in Moša Pijade.

• Obvoz IZ SMERI JUGOVZHODA v smeri centra mesta in do UKC Maribor bo potekal po Titovi cesti.

• Obvoz IZ SMERI SEVEROVZHODA v smeri UKC Maribor bo potekal po Pobreški cesti.

• Začasen nivojski prehod oziroma obvoz do UKC Maribor čez železniško progo bo mogoč samo za kolesarje in pešce med Žitno in Pupinovo ulico.

• Dostop do Oddelka za psihiatrijo, Doma Lizike Jančar in dveh stanovanjskih objektov za motorna vozila in kolesarje bo mogoč po začasni dostopni cesti samo iz križišča Ljubljanske ulice in Jezdarske ulice.

• Dostop za pešce do Doma Lizike Jančar bo potekal čez Magdalenski park preko križišča Ljubljanske in Jezdarske ulice.

• Parkirni hiši ob UKC Maribor poslujeta NEMOTENO.

Do dokončanja gradbenih del ne bodo obratovala postajališča:

1. Postajališče »Ljubljanska – II. gimnazija« v mesto,

2. Postajališče »Ljubljanska – II. gimnazija« iz mesta,

3. postajališče »Magdalenski park«,

4. postajališče »Betnavska cesta – Žolgarjeva« v mesto,

5. postajališče »Betnavska cesta – Žolgarjeva« iz mesta.

Postajališče »Maribor – UKC« obratuje za vse linije nemoteno. Linija 1 »Tezno«, bo preusmerjena na Titovo cesto do Europarka in naprej na Pobreško cesto v in iz smeri mesta, nadomestna postajališča so »Magdalena« na Pobreški cesti v in iz mesta. Linija 2 »Betnavska«, v smeri mesta vozi od križišča z Betnavsko cesto/Ul. Pariške komune na Gorkega ulico, ne uporablja postajališč »Betnavska – Žolgarjeva« v in iz mesta, nadomestno postajališče je postajališče in »Gorkega – Preradovičeva« v smeri mesta in »Gorkega ulica« v smeri iz mesta.

Za linijo 17 »Studenci – Ribniško selo« ne obratujejo postajališči »Ul. Pariške komune« in »Magdalenski park«, v smeri iz mesta se uporablja postajališče »Tabor« (namesto postajališča »Magdalenski park«), pot nadaljuje v smeri Gorkega ulice in naprej po obstoječi trasi, za smer v mesto ne vozi po Ulici Pariške komune, vozi po Gorkega ulici. Linija 21 »Ljubljanska«, v smeri mesta vozi od krožišča z Ul. Pariške komune do križišča z Gorkega ulico in naprej v mesto do postajališča »Maribor – UKC«, linija po novem uporablja postajališči »Ulica Pariške komune«, v smeri iz mesta uporablja postajališče »Tabor« namesto »Magdalenski park«.

»Na območju obvozov se že zdaj nahajajo oglasne vitrine, na katerih obveščamo voznike in pešce o obvozih v času gradnje. Prav tako smo za potrebe obveščanja javnosti razdelili več tisoč letakov z opisom obvozov in spremembami linij JPP v času gradnje,« so zapisali pri mariborski občini.

Investicijski projekt zasleduje družbene učinke, ki so razbremenitev cestnega prometa ter s tem preprečevanje gneče ter prometnih zamaškov, pozitiven vpliv na počutje prebivalcev z vidika razbremenitve prometa, urejena cestna in železniška infrastruktura v MOM in zmanjšanje hrupa in emisij izpušnih plinov.

Hitra cesta bo izvzeta iz vinjetnega režima?

Mariborska občina in DRSI sta si skupaj tudi prizadevala za izvzem dela hitre ceste iz vinjetnega režima v času gradnje, saj bi s tem lahko razbremenili okoliške ceste, ki bodo obremenjene zaradi zapore in del, a so iz Družbe za avtoceste Republike Slovenije sporočili, da ideje ne podpirajo.

Kljub temu elaborat obvozov v času gradnje zagotavlja, da sama sprememba prometnega režima ne bo drastično vplivala na čas potovanja. Voznike osebnih vozil, kolesarje in pešce naprošamo za strpnost, za pravočasno načrtovanje potovanj v bližini območja obvozov ter upoštevanje prometne signalizacije.