Cene industrijskih proizvodov so se v avgustu 2018 v primerjavi z julijem 2018 zvišale za 0,2 odstotka, v primerjavi z avgustom 2017 pa za 2,5 odstotka.


Cene proizvodov so se v avgustu 2018 v primerjavi z julijem 2018 zvišale za 0,2 odstotka. Prav tako za 0,2 odstotka so se zvišale cene proizvodov za prodajo na domačem trgu in pa tudi cene proizvodov, prodanih na tujih trgih, so sporočili iz statističnega urada.

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trge držav v evrskem območju, so se na mesečni ravni zvišale za 0,2 odstotka, cene proizvodov, prodanih na trge držav zunaj evrskega območja, pa se v avgustu 2018 v povprečju niso spremenile.

Višje cene energentov in surovin

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v avgustu 2018 glede na julij 2018 zvišale cene energentov (za 0,7 odstotka), cene surovin (za 0,3 odstotka) in cene proizvodov za investicije (za 0,1 odstotka), medtem ko so se cene proizvodov za široko porabo znižale (za 0,1 odstotka. Cene proizvodov so se glede na prejšnji mesec izraziteje zvišale v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 2,4 odstotka), v proizvodnji kovin ter v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (v vsaki za 1,1 odstotka). 

Izraziteje znižale so se cene v proizvodnji farmacevtskih surovin in preparatov (za 1,2 odstotka).

Cene industrijskih proizvodov na letni ravni višje

Cene industrijskih proizvodov so se na letni ravni ponovno zvišale, in sicer so se tokrat (od avgusta 2017 do avgusta 2018) zvišale povprečno za 2,5 odstotka; zvišale so se tudi cene proizvodov, prodanih na tujih trgih (za 2,8 odstotka), in cene proizvodov, prodanih na domačem trgu (za 2,3 odstotka), navajajo pri statističnem uradu.

V avgustu 2018 so se glede na avgust 2017 najbolj zvišale cene v proizvodnji kovin (za 8,3 odstotka) ter v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 6,6 odstotka), najbolj znižale pa cene v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 6,8 odstotka).