V državni proračun se je v prvih sedmih mesecih letošnjega leta steklo za približno 5,45 milijarde evrov prihodkov, kar je 4,9 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju.


Rastejo tudi odhodki, vendar zaradi zasledovanja srednjeročne uravnoteženosti javnih financ s počasnejšo dinamiko kot prihodki. V obravnavanem obdobju so se zvišali za 1,5 odstotka na okoli 5,38 milijarde evrov, so sporočili iz Ministrstva za finance.

Presežek je v prvih sedmih mesecih tako dosegel 68,1 milijona evrov, potem ko je v enakem obdobju lani proračun izkazal 109 milijonov evrov primanjkljaja. Davčni prihodki, ki predstavljajo glavni vir prihodkov državnega proračuna, so v prvih sedmih mesecih skupaj dosegli 4,72 milijarde evrov, kar je 6,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

703 milijone evrov prihodkov iz naslova dohodnine

Prihodkov iz naslova dohodnine je bilo za približno 703 milijone evrov oz. 16,2 odstotka več kot v prvih sedmih mesecih lani, prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb so se zvišali za 8,5 odstotka na okoli 515 milijonov evrov, prihodki od DDV pa za 5,8 odstotka na približno 2,10 milijarde evrov. Ugodno gibanje davčnih prihodkov je posledica boljših razmer na trgu dela, boljšega poslovanja podjetij in večje potrošnje.

Na strani odhodkov so se sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost v prvih sedmih mesecih glede na enako lansko obdobje zvišala za 4,8 odstotka na približno 720 milijonov evrov, kar je predvsem posledica dogovora o ukrepih na področju stroškov dela, še navajajo pri finančnem ministrstvu.

Za plačilo domačih in tujih obresti je državni proračun v prvi polovici leta namenil okoli 649 milijonov evrov, kar je 7,7 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju. To smo dosegli na račun aktivnega upravljanja dolga.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih sedmih mesecih zabeležila približno 10,34 milijarde evrov prihodkov in 10,17 milijarde evrov odhodkov. To je prineslo okoli 166 milijonov evrov presežka.