Opazovana podjetja so v lanskem letu ustvarila s prodajo za 12 odstotkov več prihodkov kot v 2016 in za 10 odstotkov več dodane vrednosti, vrednost proizvodnje je bila višja za 11 odstotkov, zaposlenost pa za 4 odstotke.


Po začasnih podatkih strukturne statistike podjetij, tj. statistike, ki opazuje vse pravne in fizične osebe (samostojne podjetnike posameznike in druge fizične osebe), je v letu 2017 v industriji, gradbeništvu, trgovini in drugih poslovnih storitvah poslovalo 142.574 podjetij, ki so vsa skupaj ustvarila 96 milijard evrov prihodka od prodaje in 23 milijard evrov dodane vrednosti in katerih celotna proizvodnja je bila vredna 60 milijard evrov, so sporočili iz Statističnega urada RS.

Več kot polovica podjetij je bilo registriranih v drugih storitvenih dejavnostih, prihodkov od prodaje in dodane vrednosti so več ustvarila podjetja v industriji

V opazovanih podjetjih je delalo 627.609 oseb in za stroške dela teh oseb so opazovana podjetja porabila 13 milijard evrov. Največ opazovanih podjetij, več kot polovica, je bilo v letu 2017 registriranih v drugih storitvenih dejavnostih, največji delež prihodka od prodaje pa so ustvarila podjetja v industriji (40 odstotkov); sledila so podjetja v trgovini (35 odstotkov ) in v drugih storitvah (20 odstotkov ); najmanjši delež prihodka so ustvarila podjetja v gradbeništvu (5 odstotkov).

Podjetja v industriji so ustvarila tudi največ dodane vrednosti, 43 odstotkov; sledila so podjetja v drugih storitvenih dejavnostih (32 odstotkov) in trgovini (19 odstotkov); najmanj dodane vrednosti so ustvarila podjetja v gradbeništvu (6 odstotkov).

Rast prihodka od prodaje najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro

Po podatkih statističnega urada so opazovana podjetja v letu 2017 ustvarila s prodajo za 12 odstotkov več prihodkov kot v prejšnjem letu in za 10 odstotkov več dodane vrednosti, vrednost njihove proizvodnje pa je bila višja za 11 odstotkov.

Rast prihodka od prodaje in rast števila oseb, ki delajo, sta bili v letu 2017 na medletni ravni najvišji v zadnjih 10 letih.

V daljšem obdobju se je vrednost kazalnikov poslovanja podjetij izraziteje zvišala v dejavnosti poslovanje z nepremičninami. V primerjavi z letom 2010 se je število podjetij v dejavnosti oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin povečalo za 100 odstotkov; za nekaj več kot 60 odstotkov pa so se v tej dejavnosti v primerjavi z letom 2010 povečali tudi prihodek od prodaje, dodana vrednosti in število oseb, ki so delale.

V predelovalnih dejavnostih je v 2017 delalo 7.629 oseb več, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih pa 3.605 oseb več kot v letu prej. V letu 2017 je v opazovanih podjetjih delalo 627.609 oseb, to je za 4 odstotke ali za 23.375 več kot v prejšnjem letu.

Na ravni področij dejavnosti, v dejavnosti druge raznovrstne poslovne dejavnosti je delalo 41.472 oseb. Kar 42 odstotkov oseb je delalo v podjetjih, ki so se ukvarjala z zaposlitvenimi dejavnostmi; ustvarili so 470 milijonov evrov prihodka..

Podjetja namenijo za stroške dela 13 milijard evrov

Opazovana podjetja so imela v letu 2017 13 milijard evrov stroškov za plače in druge prispevke. Povprečni stroški dela na osebo so bili najvišji v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, 35.570 evrov; sledile so dejavnosti rudarstvo (33.669 evrov), informacijske in komunikacijske dejavnosti (25.609 evrov), dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanje z odplakami (24.903 evrov), predelovalne dejavnosti (24.118 evrov); v preostalih dejavnostih pa so povprečni stroški dela na osebo znašali okrog 20.000 evrov ali manj.