Letna inflacija je po dobrem letu ponovno dosegla 2,0 odstotka. Cene življenjskih potrebščin so se v mesecu maju v primerjavi z aprilom zvišale za 1,2 odstotka. Najbolj so se dvignile cene hrane, goriva, energije, povišale so se cene počitniških paketov ter sveže sadje.


Cene nekaterih živil in nujnih potrebščin so se od lanskega do letošnjega maja povečale za dva odstotka. K tej letni podražitvi so najbolj pripomogle višje cene v skupinah hrana in brezalkoholne pijače ter v skupini goriva in energije.

Direktorica Sursa Genovefa Ružić je povedala: »Vsaka od teh skupin je prispevala k inflaciji po 0,6 odstotne točke. Če pogledamo skupino hrane in brezalkoholne pijače, so se te cene povečale v enem letu za 3,4 odstotka. Meso se je podražilo za dobrih 7 odstotkov, sadje za dobrih 6 odstotkov, mleko, sir in jajca pa za 2 odstotka.«

Na letni ravni so se v skupini goriva in energije so se cene podražile za 5 cela 2 odstotka. »Tekoča goriva so se podražila za 12,6 odstotka, dizelsko gorivo za 10,3 odstotka, benzin pa za 5,1 odstotek. Vse druge podražitve, to se pravi brez hrane, brez alkoholnih pijač in pa energije, pa so se cene povišale samo za 1,2 odstotka,« še dodaja Ružićeva. Na drugi strani pa so letno inflacijo za 0,2 odstotne točke ublažile nižje cene avtomobilov cene so se znižale za 4,3 odstotka. Na statističnem uradu Republike Slovenije so spremljali tudi mesečno primerjavo dviga cen.

»Poleg svežega sadja so na mesečno inflacijo vplivale tudi višje cene počitniških paketov. Ti so se podražili za dobrih 8 odstotkov, dizelsko gorivo se je podražilo za 3,5 odstotka, bencin pa za 3 odstotke.«

Kljub temu, da je rast inflacije zdrava za ekonomijo, saj naj bi s tem raslo tudi gospodarstvo, se sprašujemo ali ne bi bilo pravilno, da bi se morda tudi zaradi višanja cen osnovnih življenjskih potrebščin začele višati tudi plače.

Več v prispevku:

Eva Barbara Vilčnik

Povezan članek:

V maju 2,0-odstotna inflacija na letni ravni