Povprečna plača je julija v bruto znesku znašala 1.650,84 evra, v neto znesku pa 1.071,76 evra; od plače za junij 2018 je bila nominalno nižja za 0,2 odstotka, realno pa višja za 0,7 odstotka.


Povprečna plača za julij 2018 je v bruto znesku znašala 1.650,84 evrov, v neto znesku pa 1.071,76 evra. V primerjavi s povprečno plačo za junij 2018 je bila nominalno nižja za 0,2 odstotka, realno pa višja za 0,7 odstotka, so sporočili iz Statističnega urada.

V primerjavi s povprečno plačo za julij 2017 pa je bila višja, in sicer v bruto znesku nominalno za 3,6 odstotka (realno za 1,7 odstotka), v neto znesku pa nominalno za 3,1 odstotka (realno pa za 1,2 odstotka).

Povprečna neto plača za julij 2018 je bila v zasebnem sektorju približno enaka plači za junij 2018, v javnem sektorju pa se je v primerjavi s plačo za junij 2018 nekoliko znižala (za 0,3 odstotka).

Najvišja povprečna neto plača v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro

Povprečna neto plača za julij 2018 se je v primerjavi s plačo za junij 2018 najbolj znižala v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 10,4 odstotka; predvsem zaradi nižjih izrednih izplačil). V primerjavi s plačo za julij 2017 pa je bila v vseh dejavnostih višja, razen v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, kjer je bila približno enaka.

Povprečna neto plača za julij 2018 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.484,79 evra); podobno povprečno neto plačo so imeli tudi zaposleni v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1.482,55 evra), so še zapisali pri Statističnem uradu.