Prihodki od davkov so v 2017 znašali 9.390 milijonov evrov (5,3 odstotka več kot v 2016), od socialnih prispevkov pa 6.371 milijonov evrov (6,8 odstotka več kot v 2016). Od davkov so se najbolj zvišali davki od dohodkov pravnih oseb (za 18,5 odstotka), od kategorij socialnih prispevkov pa socialni prispevki delodajalcev (za 7,5 odstotka).


 

Prihodki države od davka od dohodkov in premoženja so v letu 2017 znašali skupaj 3.236 milijonov evrov ali 7,1 odstotka več kot v letu 2016. K rasti teh prihodkov so največ prispevali davki od dohodka gospodinjstev (tj. dohodnina), ki so v letu 2017 znašali 2.211 milijonov evrov, kar je 95 milijonov evrov več kot v letu 2016, so sporočili iz Statističnega urada.

Foto: iStock.

V skladu z gospodarsko rastjo in zvišano davčno stopnjo so se najbolj zvišali prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb; ti so bili višji za 18,5 odstotka in so v letu 2017 znašali 764 milijonov evrov, kar je 119 milijonov evrov več kot v letu 2016.

Gospodinjstva največ prispevala k dvigu državnih prihodkov od socialnih prispevkov

Prihodki države od socialnih prispevkov so bili glede na preteklo leto višji za 6,8 odstotka in so znašali 6.371 milijonov evrov. K temu povečanju so največ prispevali prihodki dejanskih socialnih prispevkov gospodinjstev; ti so bili v letu 2017 za 6,4 odstotka višji kot v letu 2016 in so znašali 3.832 milijonov evrov.

Ti prispevki so predstavljali 60,1 odstotka, socialni prispevki delodajalcev pa 37,7 odstotka celotnih socialnih prispevkov. Prispevki delodajalcev so se v primerjavi z letom 2016 najbolj zvišali, in sicer za 7,5 odstotka in so znašali 2.408 milijonov evrov.

Delež davčnih prihodkov v bruto domačem proizvodu v primerjavi s sosednjimi državami najnižji

Delež vseh davčnih prihodkov v bruto domačem proizvodu v Sloveniji je v letu 2016 znašal 22,1 odstotka in je bil v primerjavi s sosednjimi državami najnižji. Pod povprečje EU (26,6 odstotka) sta se uvrstili tudi Madžarska s 25,6- in Hrvaška s 26,0- odstotnim deležem državnih prihodkov v bruto domačem proizvodu, nad evropsko povprečje pa Italija z 29,6 odstotka in Avstrija s 27,4- odstotnim deležem, so še sporočili iz statističnega urada.