Zaupanje potrošnikov se niža že zadnje tri mesece. V septembru 2018 je bilo za 5 odstotnih točk nižje kot v prejšnjem mesecu, od vrednosti v septembru 2017 pa za 6 odstotnih točk. Od dolgoletnega povprečja je še vedno višje, vendar le še za 11 odstotnih točk.


Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v septembru 2018 za 5 odstotnih točk nižja kot v avgustu tega leta. Kot kaže, pesimizem potrošnikov še kar naprej narašča. V zadnjih treh mesecih se je zaupanje potrošnikov poslabšalo za 10 odstotnih točk, so sporočili iz statističnega urada.

Slika je simbolična.

Kazalnik zaupanja se je na mesečni ravni poslabšal zaradi bolj pesimističnega pričakovanja potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi (za 9 odstotnih točk), glede zmožnosti za varčevanje (za 6 odstotnih točk) in glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 5 odstotnih točk). Pričakovanje glede števila brezposelnih se glede na avgust ni spremenilo.

Potrošniki pesimistični zaradi gospodarskih razmer

Mnenje potrošnikov o gospodarskem stanju v državi se je v 2018 močno poslabšalo. Od januarja, ko je bilo najboljše v celotnem obdobju, odkar ga spremljamo, se je mnenje o trenutnem gospodarskem stanju v državi poslabšalo za 16 odstotnih točk, pričakovanje pa kar za 26 odstotnih točk, navajajo pri statističnem uradu.

V septembru so se v večji meri poslabšala pričakovanja potrošnikov, medtem ko se je njihovo mnenje o trenutnem stanju poslabšalo nekoliko manj opazno. V septembru se na mesečni ravni ni izboljšal nobeden od kazalnikov, nekaj kazalnikov pa je ostalo nespremenjenih.

V septembru 2018 je bila vrednost kazalnika zaupanja za 6 odstotnih točk nižja kot v septembru 2017.