Prodaje večjih slovenskih družb so se nadaljevale tudi v 2016. Pomembnost tujih podjetij v Sloveniji se je tako ponovno povečala. Ekonomsko najpomembnejša med temi so pod nadzorom naslednjih osmih držav: Nemčije, Avstrije, Švice, Združenih držav, Hrvaške, Francije, Italije in Ruske federacije.


Med vsemi aktivnimi podjetji v nefinančnih dejavnostih v Sloveniji je v letu 2016 delovalo 8.053 ali 5,8 odstotka tujih notranjih podjetij. Ta podjetja so v letu 2016 zaposlovala 25,5 odstotka vseh oseb, zaposlenih v podjetjih v omenjenih dejavnostih, in ustvarila 27,3 odstotka celotne dodane vrednosti teh podjetij, navajajo pri statističnem uradu.

Slika je simbolična. Foto: iStock.

Prodaje večjih slovenskih družb so se nadaljevale

Pomembnost aktivnih tujih notranjih podjetij v Sloveniji v primerjavi z vsemi opazovanimi podjetji v Sloveniji se je v letu 2016 glede na leto 2015 ponovno povečala. K takšnim strukturnim premikom v zaposlenosti in rezultatih poslovanja med tujimi in nacionalnimi podjetji so znatno prispevale prodaje oz. prevzemi družb nekaterih večjih skupin podjetij, npr. prodaje podjetij Perutnina Ptuj, Paloma, Eti Elektroelement, Kovinoplastika Lož in še nekaterih.

Med vsemi tujimi podjetji v Sloveniji so najštevilnejša podjetja, ki so pod nadzorom Srbije, Italije in Ruske federacije, Bosne in Hercegovine, Avstrije in Hrvaške. Ekonomsko najpomembnejša pa so tista med njimi, ki so pod nadzorom institucionalnih enot iz naslednjih osmih držav: Nemčije, Avstrije, Švice, Združenih držav, Hrvaške, Francije, Italije in Ruske federacije.

Podjetja iz teh držav, ki jih je bilo v letu 2016 med vsemi tujimi notranjimi podjetji okoli polovico, so v letu 2016 ustvarila tri četrtine celotne dodane vrednosti ter nekaj manj kot 80 odstotkov vseh investicij tujih notranjih podjetij.

Samo nemška in avstrijska podjetja v Sloveniji so med tujimi podjetji v Sloveniji ustvarila tretjino celotne dodane vrednosti in tretjino vseh investicij tujih podjetij ali polovico celotne dodane vrednosti in polovico vseh investicij tujih podjetij, ki so pod nadzorom držav članic EU-28.

Podjetja pod nadzorom Švice in Ruske federacije ter Združenih držav so skupaj ustvarila okoli četrtino celotne dodane vrednosti in četrtino vseh investicij tujih podjetij v Sloveniji ali tri četrtine celotne dodane vrednosti in tri četrtine vseh investicij tistih tujih podjetij, ki so pod nadzorom držav zunaj EU-28, so še zapisali pri statističnem uradu.