Prihodek od prodaje storitev je bil v avgustu 2018 višji na mesečni in na letni ravni (na mesečni za 0,8 odstotka, na letni pa za 9 odstotkov).


 

V avgustu 2018 se je prihodek od prodaje storitev na mesečni ravni ponovno zvišal, in sicer za 0,8 odstotka. Na višji prihodek od prodaje storitev je na mesečni ravni najbolj vplivala rast prihodka v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti (za 7 odstotkov). Rast prihodka v tej skupini dejavnosti pa je bila predvsem posledica rasti v arhitekturnem in tehničnem projektiranju, so sporočili iz statističnega urada.

Slika je simbolična. Foto: STA

Višji kot v prejšnjem mesecu je bil tudi prihodek v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 2 odstotka), v poslovanju z nepremičninami (za 1,4 odstotka) ter v gostinstvu (za 0,9 odstotka). Nižji je bil le prihodek v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 2,1 odstotka) ter v dejavnosti promet in skladiščenje (za 0,7 odstotka).

Prihodek od prodaje storitev višji tudi na letni ravni

V avgustu 2018 je bil prihodek od prodaje storitev višji tudi na letni ravni, in sicer za 9 odstotkov. Tudi v vseh drugih mesecih doslej je bil višji kot v istem mesecu prejšnjega leta. K rasti prihodka so prispevale vse opazovane skupine storitvenih dejavnosti, najizraziteje pa se je povečal prihodek od prodaje storitev v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 22,8 odstotka).

Tudi na letni ravni je na rast prihodka v tej skupini vplivalo predvsem zvišanje prihodka v arhitekturnem in tehničnem projektiranju. Višji je bil tudi prihodek v preostalih skupinah storitvenih dejavnosti: v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 10,8 odstotka), v gostinstvu (za 9,2  odstotka), v dejavnosti promet in skladiščenje (za 7,9 odstotka), v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 3,1 %) ter v poslovanju z nepremičninami (za 2,8 odstotka).