V Viteški dvorani mariborskega gradu je danes potekala mednarodna konferenca na temo zelenega prehoda v krožno gospodarstvo. 22. maja 2018 je bil namreč na ravni Evropske unije dokončno ratificiran Paket zakonodaje o krožnem gospodarstvu.


Sedaj so vse tri glavne Evropske institucije – Evropski svet, Komisija in Parlament – po dolgem procesu in pogajanjih sprejele in ratificirale novi zakon o odpadkih. V njem so postavili jasno pot in določili jasne mejnike za prehod v krožno gospodarstvo s pomočjo ponovne uporabe in reciklaže v vseh državah unije z največjimi zavezami na lokalni ravni.

Več v prispevku:

Matej Regent