Vrednost industrijske proizvodnje in vrednost zalog v industriji sta bili v avgustu 2018 višji kot v juliju, prihodki od prodaje pa so bili nižji.


Vrednost industrijske proizvodnje je bila v avgustu 2018 za 2 odstotka višja kot v juliju 2018 in za 6,9 odstotka višja kot v avgustu 2017. Na mesečni ravni se je zvišala v vseh treh dejavnostih: v rudarstvu (za 5,3 odstotka), v predelovalnih dejavnostih (za 2 odstotka) in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 1,9 odstotka), so sporočili iz Statističnega urada RS.

Slika je simbolična. Foto: iStock

V skupinah dejavnosti po namenu porabe proizvodov se je industrijska aktivnost na mesečni ravni v proizvodnji izdelkov za široko porabo zvišala (za 7,8 odstotka), v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo je bila enaka kot v prejšnjem mesecu, v proizvodnji izdelkov za investicije pa je upadla (za 4,8 odstotka).

Nižji prihodek od prodaje v avgustu nižji

Prihodek industrijskih podjetij, ustvarjen v avgustu, je bil za 1,6 odstotka nižji od prihodka v juliju. Nižji je bil predvsem prihodek podjetij v predelovalnih dejavnostih (za 1,7 odstotka). Prihodek v rudarstvu je bil za 9,2 odstotka višji kot v prejšnjem mesecu.

Prihodek, ki so ga industrijska podjetja ustvarila od januarja do avgusta 2018, je bil za 3,1 odstotka višji od prihodka v istem obdobju prejšnjega leta, glede na povprečje leta 2015 pa je bil višji za 20,3 odstotka.

Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje se je v avgustu 2018 zvišala tako na mesečni (za 1,7 odstotka) kot na letni ravni (za 9,9 odstotka). Na obeh ravneh se je najbolj zvišala pri proizvodih za vmesno porabo (za 3,3 odstotka oz. za 13,7 odstotka).