Štiri stranke so uspele zbrati več kot en odstotek na minulih volitvah, kar za njih pomeni financiranje v času do naslednjih volitev, ki bodo leta 2022.


Cilj številnih strank je bil na minulih volitvah preboj v Državni zbor. To je uspelo le devetim. Kar šestnajstim ni uspelo zbrati dovolj podpore volivcev, kar bi jim omogočalo stolčke v Državnem zboru. Od enega do štiri odstotke je uspelo zbrati štirim strankam, ki bodo zaradi tega v naslednjih štirih letih deležne posebnih finančnih ugodnosti.

23. člen Zakona o strankah namreč govori: Stranke, ki so na zadnjih volitvah v državni zbor kandidirale svoje kandidatke ali kandidate, imajo pravico do sredstev iz državnega proračuna, če so v državi dobile najmanj 1 odstotek glasov volivcev.

V to kategorijo padejo Slovenska ljudska stranka (2,63 odstotka), Piratska stranka Slovenije (2,15 odstotka), Dobra država (1,52 odstotka) in Dobra država (1,07 odstotka). Na račun teh strank bo mesečno nakazanih nekaj tisoč evrov, sorazmerno več z odstotkom, ki ga je stranka zbrala na volitvah.

Ta denar lahko stranke porabijo za financiranje delovanje stranke, za projekte in razvoj. Namen tega je krepiti konkurenčnost v vrstah politične srenje in jim dati vsaj teoretično možnost sodelovati v boju za stolčke leta 2022.

»Tako kot doslej bomo glavnino sredstev iz državnega proračuna namenili za plače, najemnine in druge pisarniške stroške. Poleg rednega zagotavljanja delovanja stranke se sredstva porabljajo še za razna politična delovanja, kot so srečanja po Sloveniji, konference, javne tribune in okrogle mize, ki so odprte za javnost. Proračunska sredstva pa niso edini vir financiranja, saj stranka dobiva sredstva za svoje delovanje tudi iz naslova članarin. V zadnjem obdobju je stranka zelo racionalizirala svoje poslovanje in to, da je dober gospodar, potrjuje tudi zadnje pozitivno mnenje računskega sodišča,« so za RTS24 sporočili iz SLS-ja.

Več v prispevku:

Simon Cigula

Povezan članek:

Volivci največ glasov namenili SDS, v DZ uvrščenih devet strank