Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1«.


Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa znaša 12,9 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo zanj prispeval 10,3 milijona evrov, 7,7 milijona evrov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 2,6 milijona evrov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija, so sporočili iz Službd Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Namen razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere. Javni razpis bo predstavljal vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbujanje večanja vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije, pa tudi dvig raziskovalne intenzivnosti in kakovosti.

Cilj je dolgoročno spodbuditi prenos novo ustvarjenega znanja raziskovalcev tako v nadaljnje raziskave, kakor tudi v gospodarsko raziskovalno/razvojno/inovacijsko okolje. S tem bodo lahko gospodarski subjekti nadalje izvajali razvojno-raziskovalne aktivnosti na podlagi novih izkušenj in na ta način vplivali na povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, so še pojasnili pri vladni službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.