Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo rezultat javnega razpisa »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022«.


Namen javnega razpisa, ki je bil objavljen dne 1. junija, je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, so sporočili iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Slika je simbolična. Foto: iStock.

Predmet javnega razpisa je financiranje izvedbe programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, in sicer: programov usposabljanja in izpopolnjevanja, programov za pridobitev dodatnih kvalifikacij, programov za pridobitev višje strokovne izobrazbe ter prekvalifikacij na področju srednjega strokovnega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja, za zaposlene, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

V sklopu javnega razpisa za izbor operacije je prispela ena prijava, ki jo je Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa pregledala in ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih v razpisni dokumentaciji ter predlagala ministrici za izobraževanje, znanost in šport v izbor.

Ministrica je potrdila izbor in sofinanciranje projekta v skupni vrednosti 16.815.893,80 evra prejemniku Šolski center Nova Gorica, pri čemer je 10.089.536,28 evra namenjenih Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, 6.726.357,52 evra pa je namenjenih Kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Javni razpis za dodelitev sredstev delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.