Računalnike ali računalniško podprto opremo, stroje uporablja pri svojem delu 74 odstotkov zaposlenih in samozaposlenih. 18 odstotkov jih meni, da bi s svojimi veščinami za uporabo IKT lahko opravljali tudi zahtevnejše delovne naloge, kot jih opravljajo zdaj.


V prvem četrtletju 2018 je internet redno uporabljalo 80 odstotkov oseb, starih 16–74 let. 71 odstotkov 16–74-letnikov je internet uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan, 65 odstotkov pa večkrat na dan.

Slika je simbolična. Foto: iStock.

Največ rednih uporabnikov interneta, 85 odstotkov, je dostopalo do interneta prek mobilnega ali pametnega telefona, 63 odstotkov prek prenosnega računalnika, 48 odstotkov prek namiznega in 25 odstotkov prek tabličnega računalnika. Za 40 odstotkov rednih uporabnikov interneta je to, da lahko dostopajo do interneta kadarkoli in kjerkoli, zelo pomembno, za 35 odstotkov pomembno, za 17 odstotkov niti pomembno niti nepomembno, za 6 odstotkov ni pomembno in za 2 odstotka sploh ni pomembno, so sporočili iz Statističnega urada.

Internet je pomemben vir za pridobivanje informacij

Med zaposlenimi in samozaposlenimi je 91 odstotkov takih, ki internet uporabljajo redno – ne glede na namen; 6 odstotkov zaposlenih in samozaposlenih ni še nikoli uporabljalo interneta. V zadnjih 12 mesecih (pred anketiranjem) je internet uporabljalo 92 odstotkov zaposlenih in samozaposlenih. 

Računalnike uporablja malo manj kot tri četrtine zaposlenih in samozaposlenih

74 odstotkov zaposlenih in samozaposlenih med tistimi, ki so v zadnjih 12 mesecih (pred anketiranjem) uporabljali internet, pri svojem delu uporablja različne tipe računalnikov ali računalniško podprto opremo, stroje. 70 odstotkov zaposlenih in samozaposlenih uporablja namizne, prenosne ali tablične računalnike ali naprednejše funkcije pametnega telefona, 27 odstotkov pa računalniško podprto opremo, stroje, ki se uporabljajo v proizvodnji, transportu ali pri izvajanju drugih storitev.

Najpogostejša aktivnost pri delu z računalniki je izmenjava e-pošte ali vnašanje podatkov v podatkovno bazo

Zaposleni in samozaposleni, ki so pri svojem delu uporabljali različne tipe računalnikov, so najpogosteje (najmanj enkrat na teden) izmenjevali e-pošto ali vnašali podatke v podatkovno bazo, in sicer 85 odstotkov; 72 odstotkov jih je ustvarjalo ali urejalo elektronske dokumente, npr. v Wordu, Excelu; polovica jih je uporabljala programsko opremo, značilno za izvajanje delovnih nalog, ki so značilne za njihov poklic (npr. za oblikovanje, analizo ali obdelavo podatkov); 33 odstotkov jih je uporabljalo posebne programe ali aplikacije za prejemanje nalog ali navodil, npr. navodila za dostavo, transport, upravljanje zalog (uporaba e-pošte ni upoštevana); 20 odstotkov jih je uporabljalo družbene medije za službene namene (npr. Facebook, Instagram, Twitter); 19 odstotkov jih je razvijalo ali vzdrževalo IKT-sisteme ali programsko opremo. Odstotek zaposlenih in samozaposlenih je izvedel katero od omenjenih aktivnosti manjkrat kot enkrat na teden.

Več kot tretjina zaposlenih in samozaposlenih je vsaj enkrat v zadnjih 12 mesecih delala od doma

Razvoj IKT omogoča, da delo opravljamo namesto na običajnem delovnem mestu tudi od doma. V zadnjih 12 mesecih (pred anketiranjem) je delo najmanj enkrat opravilo od doma (na podlagi ustnega ali pisnega dogovora) 37 % zaposlenih in samozaposlenih. 14 odstotkov jih je delalo od doma vsak dan ali skoraj vsak dan, 12 odstotkov vsaj enkrat na teden in 11 odstotkov manjkrat kot enkrat na teden.
97 odstotkov zaposlenih in samozaposlenih od tistih, ki so delo opravljali od doma, je pri tem uporabljalo internet.