Skupina Pošte Slovenije vse bolj paketno-logistično podjetje, v ospredju skrb za uporabnike in kakovost storitev.


S svetovnim dnevom pošte vsako leto 9. oktobra obeležujemo dan, ko je bila leta 1874 v Švici ustanovljena Svetovna poštna zveza (Universal Postal Union), ki danes združuje 192 držav in več kot 700.000 pošt ter zagotavlja eno najbolj razvejanih svetovnih omrežij.

Foto: Facebook Pošta Slovenije

Njena naloga je koordiniranje poštne politike med državami članicami in s tem poštnih sistemov po svetu. Namen svetovnega dneva pošte je osveščanje o vlogi pošte v vsakdanjem življenju ljudi in podjetij, o spreminjanju poštnega sektorja ter o njenemu prispevku k svetovnemu družbenemu in gospodarskemu razvoju, so sporočili iz Pošte Slovenije.

Pošta Slovenije beleži identične trende kot izvajalci poštnih storitev drugod po EU, kar pomeni upadanje pisemskih in denarnih storitev kot posledice e-substitucije in porast paketnih storitev kot posledice e-trgovine. Razvoj spletne trgovine prinaša nove izzive in priložnosti na področju logistike in dostave.

Oblikujejo se sodobni modeli izvajanja storitev, ki omogočajo racionalizacijo stroškov za izvajalce, na drugi strani pa najzahtevnejšim uporabnikom zagotavljajo storitve, izbrane glede na osebne preference. V takšnem okolju mora tudi Pošta Slovenije redno in sproti, ne zgolj slediti trendom, temveč tudi investirati in svojo ponudbo prilagajati uporabnikom, in sicer z optimizacijo prodajne mreže, razvojem novih storitev in modelov, izboljšanjem uporabniške izkušnje ter celovito ponudbo.

Panoga je v fazi transformacije

Pred Pošto Slovenije oziroma pred celotno Skupino Pošta Slovenije, v kateri je tudi sedem odvisnih družb, je veliko izzivov, saj je panoga v fazi transformacije. V skladu s svojo strategijo bo Pošta Slovenije v prihodnosti še vedno ohranjala vodilni tržni delež na področju poštnih storitev ter status izvajalca univerzalne poštne storitve na celotnem območju Republike Slovenije v skladu s predpisano kakovostjo, kjer pa bo ključna prilagoditev kakovosti dejanskim potrebam uporabnikov in spremenjenim razmeram na trgu poštnih storitev.

Zaradi upada klasičnih poštnih storitev in substitucije z elektronskimi načini komuniciranja ter posledično spremenjenih navad uporabnikov se usmerja v razvoj in nadgradnjo inovativnih in konkurenčnih storitev ter sledi strategiji rasti in razvoja na področju paketnih in logističnih storitev.

»V Sloveniji bomo najboljši ponudnik paketnih storitev, saj imamo za to potrebno znanje, izkušnje in kompetence. V svojo ponudbo bomo dodajali še nekatere paketne in logistične storitve, ki prinašajo višjo dodano vrednost in zadovoljujejo rastoča pričakovanja naših strank. Ob tem bomo še posebno pozornost posvečali uporabnikom in kakovosti izvajanja storitev,« ob tej priložnosti poudarja Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije.

Ob svetovnem dnevu pošte številni dogodki

Pošta Slovenije je svetovni dan pošte tudi letos obeležila z dvema priložnostnima poštnima žigoma, ki sta na današnji dan v uporabi na pošti 1101 Ljubljana (Slovenska cesta 32) in 2101 Maribor (Slomškov trg 10). V okviru praznovanja je Pošta Slovenije pripravila likovni natečaj v vrtcih na temo ‘Poštar Pavli na terenu’, razstavo znamk na glavni ljubljanski pošti na Čopovi ter zaključila zbiranje finančnih sredstev v okviru uspešne dobrodelne akcije »Poštar Pavli polni šolske torbe«, s katero že nekaj let zbirajo šolske potrebščine in sredstva za otroke iz socialno ogroženih družin, so še sporočili iz Pošte Slovenije.

Letos so zbrali več kot 14.000 različnih šolskih potrebščin, ki so bila predana Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Šolske potrebščine je 34 društev, članic ZPMS, razdelilo 1.500 otrokom, ki jim starši zaradi socialne stiske sicer ne bi mogli omogočiti brezskrbnega vstopa v šolo. S pomočjo SMS-ov ter denarnih nakazil pravnih in fizičnih oseb pa je bilo zbranih 7.350 evrov.