Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po nujnem postopku.


Predlog Zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih se nanaša na področje denarnih socialnih pomoči in varstvenega dodatka. Predlog določa da se od 1. 1. 2019 dalje osnovni znesek minimalnega dohodka (OZMD) ohranja v enaki višini, kot doslej in tako znaša 392,75 evrov.

S predlagano spremembo zakona se želi od 1. januarja 2019 dalje ohraniti trenutno mejo socialne varnosti upravičencev do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Cenzus za pridobitev varstvenega dodatka bo še naprej znašal 577,34 evra za samsko osebo. Na enaki višini ostajata po novem letu tudi pogrebnina in posmrtnina, so sporočili iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Od 1. januarja 2019 dalje bodo tako zneski ostali nespremenjeni, tako da bo denarna socialna pomoč znašala 392,75 evrov, varstveni dodatek 577,34 evrov, pogrebnina 785,50 evrov, posmrtnina 392,75 evrov

V predlogu zakona je predvideno, da se vsem uživalcev denarne socialen pomoči in varstvenega dodatka, ki bodo imeli na dan 1. januarja 2019 pravico priznano po starem OZMD 297,56 po uradni dolžnosti s strani CSD-jev ugotovi upravičenost do pravice po novem OZMD 392,75 eur. Na dan 16. september 2018 to pomeni preračun po uradni dolžnosti za 3.864 prejemnikov (875 za DSP in 2.989 za VD).

Avgusta 2018 je bilo vseh upravičencev do denarne socialne pomoči (DSP) okoli 83.700, prejemnikov pa okoli 53.800. Avgusta 2018 je bilo vseh upravičencev do varstvenega dodatka (VD) 19.600, prejemnikov VD pa slabih 18.400. Finančne posledice predloga zakona znašajo 74,7 milijona evrov letno, so še sporočili iz ministrstva.