Na družbenem omrežju Facebook je te dni zaokrožila slika, na kateri je v številkah prikazano, koliko denarja vzame država pri zaposlenemu za dohodnino ter prispevke.


Statistični urad je konec februarja objavil znesek povprečne bruto plače za leto 2017, ki znaša 1.626,95 evra. Povprečna plača je podlaga za obračun prispevkov za socialno varnost.

Slika je simbolična. Foto: iStock

Za delavce v delovnem razmerju morajo delodajalci od letošnjega leta dalje plačevati prispevke od 54 odstotkov zadnje znane povprečne mesečne letne plače zaposlenih. Najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 2018 dalje, tako znaša 878,55 evra.Minimalna osnova za obračun prispevkov samozaposlenih letos torej znaša 976,17 evra.

Pred dnevi je na družbenem omrežju Facebook zaokrožila slika, iz katere je razvidno, koliko denarja vzame država zaposlenemu za akontacijo dohodnine ter socialne prispevke. Če podatki iz slike držijo, je skupni strošek delodajalca, za delavca z bruto plačo 1.670,69 evra, 1.939,67 evra. Od tega zneska si država vzame kar 47,228 odstotka, kar znaša 916,07 evra.
Vir: Facebook

Od dohodka iz delovnega razmerja, ki je dosežen pri delodajalcu in pri katerem zavezanec dosega pretežni del dohodka iz delovnega razmerja ter od pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje, se akontacija dohodnine izračuna tako, da se za posamezni dohodek uporabijo stopnje dohodnine ter lestvica iz 122. člena ZDoh-2, ki je preračunana na 1/12 leta.

Po zakonu se pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, ki ga izplača glavni delodajalec, se upošteva 1/12 zneska letne splošne olajšave, osebne olajšave, posebne osebne olajšave in posebne olajšave.