V Sloveniji je v lanskem letu nastalo skoraj 5,9 milijona ton odpadkov, od tega dva odstotka nevarnih. Komunalnih odpadkov je bilo 994.000 ton (ali 17 odstotkov od vseh v Sloveniji nastalih odpadkov), od tega jih je bilo 70 odstotkov zbranih ločeno.


V lanskem letu je v Sloveniji nastalo 5,9 milijona ton odpadkov, od tega 994.000 ton (17 odstotkov) komunalnih. Kar je za 8 odstotkov več odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti in za 1 odstotek več komunalnih odpadkov kot v 2016. Celotno količino v Sloveniji nastalih odpadkov so glede na prejšnje leto povečale predvsem večje količine gradbenih odpadkov, so sporočili iz Statističnega urada RS.

Slika je simbolična.

Skoraj 3 milijone ton (51 odstotkov) odpadkov je nastalo v proizvodnih dejavnostih, 2,3 milijona ton (39 odstotkov) v storitvenih dejavnostih in približno 591.000 ton (10 odstotkov) odpadkov v gospodinjstvih. Količini v proizvodnih dejavnostih in v gospodinjstvih nastalih odpadkov sta bili večji, količina v storitvenih dejavnostih nastalih odpadkov pa manjša kot v 2016.

Največ nevarnih odpadkov nastalo v proizvodnih dejavnostih

133.000 ton nevarnih odpadkov ali skoraj 11 odstotkov več kot v 2016. Največ nevarnih odpadkov, 74 odstotkov, je nastalo v proizvodnih dejavnostih, 22 odstotkov jih je v storitvenih dejavnostih, v gospodinjstvih pa malo manj kot 4 odstotkov. Količina nevarnih odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvih, se sicer zmanjšuje (v 2017 je bila za 6 odstotkov manjša kot v 2016).

Količinsko največ je bilo gradbenih odpadkov (41 odstotkov), sledili so odpadki iz termičnih procesov (19 odstotkov), komunalni odpadki (17 odstotkov), odpadki iz obdelave in predelave kovin ter lesa (9 odstotkov) in odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki (6 odstotkov). Druge vrste odpadkov so nastale v manjših količinah.

Največ komunalnih odpadkov v obalno-kraški statistični regiji (574 kilogramov na prebivalca), najmanj pa v zasavski statistični regiji (346 kilogramov na prebivalca).

Delež ločeno zbranih odpadkov se je zvišal za tri odstotke

Skoraj 695.000 ton komunalnih odpadkov je bilo zbranih ločeno. Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov se je glede na prejšnje leto zvišal s 67 odstotkov na 70 odstotkov. Največ komunalnih odpadkov so ločeno zbrali v gorenjski statistični regiji (77 odstotkov), najmanj pa v koroški statistični regiji (55 odstotkov).

5,6 milijona ton odpadkov je bilo predelanih, 390.000 ton odpadkov je bilo odstranjenih. Predelanih je bilo za 26 odstotkov več odpadkov kot v 2016; predelala se je predvsem večja količina gradbenih odpadkov (več teh odpadkov kot v prejšnjem letu se je uporabilo za zasipanje in recikliralo).

Količina odstranjenih odpadkov je bila za 5 odstotkov večja kot v 2016; večja je bila predvsem zaradi večjih količin odloženih odpadkov. Te so bile večje zato, ker so bili v 2017 odloženi tudi do takrat začasno uskladiščeni odpadki, ki so dejansko nastali že v 2016.

Na odlagališča odpadkov je bilo odloženih 159.000 ton odpadkov. 90 odstotkov teh odpadkov je bilo odloženih na komunalnih odlagališčih odpadkov, 7 odstotkov na industrijskih in 3 odstotkov na odlagališčih za nevarne odpadke.

Uvoz in tudi izvoz odpadkov sta se glede na 2016 količinsko povečala; uvoz za 7 odstotkov, izvoz za 16 odstotkov. Med uvoženimi in izvoženimi odpadki je bilo največ kovinskih odpadkov (med uvoženimi jih je bilo 58 odstotkov, med izvoženimi 41 odstotkov), so še sporočili iz Statističnega urada RS.