Na jesenskem roku splošne mature je bilo skupno uspešnih 47,97 odstotka, na poklicni pa je bilo uspešni 72,74 odstotka.


K letošnjemu jesenskemu izpitnemu roku splošne mature se je prijavilo skupno 1.338 kandidatov (lani 1.528), izpitov pa se je udeležilo 1.009 kandidatov (lani 1.138), ki so maturo opravljali iz 31 predmetov, so sporočili iz Državnega izpitnega centra.

Slika je simbolična. Foto: STA.

Od 286 kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in pristopili k maturi prvič, jih je 120 oz. 41,96 odstotkov uspešno opravilo vse izpite, neuspešnih pa je bilo 166 kandidatov. Splošno maturo je ponovno v celoti opravljalo 120 kandidatov, uspešno jo je opravilo 17 kandidatov oz. 14,17 odstotka. Izmed 122 kandidatov, ki so izboljševali ocene, je bilo 76 oz. 62,30 odstotka uspešnih.

Od 28 kandidatov, ki so prvič opravljali splošno maturo kot 21-letniki ali drugi odrasli ali udeleženci maturitetnega tečaja, je bilo 7 kandidatov oz. 25 odstotkov uspešnih.

Skupno je bilo v jesenskem izpitnem roku uspešnih 484 kandidatov oz. 47,97 odstotka.

Letošnjo splošno maturo je v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku (pred jesenskimi ugovori) uspešno opravilo 5.995 kandidatov (opravljalo jo je 6.661 kandidatov) oziroma 90 odstotkov, medtem ko je bilo lani uspešnih 6.069 oz. 88,61 odstotka kandidatov.

Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem izpitnem roku, bodo maturitetna spričevala dobili danes na šolah, svoje rezultate pri posameznih predmetih pa so si lahko od 7. ure zjutraj s pomočjo šifre ogledali tudi na spletu.

Kandidati jesenskega izpitnega roka splošne mature lahko v treh dneh po objavi rezultatov oddajo na Državni izpitni center zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih, so zapisali pri Državnem izpitnem centru.

K letošnjemu jesenskemu roku poklicne mature se je prijavilo skupno 2.746 kandidatov (lani 3.041). Izpitov se je na 139 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 1.780 kandidatov (lani 1.936), od tega 1.273 dijakov in 507 ostalih. V celoti je jesenski izpitni rok poklicne mature opravljalo 730 kandidatov (lani 914). To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature. Od 730 kandidatov, ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je vse izpite uspešno opravilo 531 kandidatov oz. 72,74 odstotka (lani 678 kandidatov oz. 74,18 odstotka), so še sporočili iz Državnega izpitnega centra.

Kandidati jesenskega izpitnega roka poklicne mature so spričevala že dobili na svoji šoli 10. septembra 2018.