Jutri bodo pričeli z rušenjem gospodarskega objekta ob Ulici Tomaža Šalamuna na Ptuju.


Mestna občina Ptuj bo jutri, 13. julija začela z odstranjevanjem dotrajanega gospodarskega objekta ob Ulici Tomaža Šalamuna, ki je nastal kot prizidek zgradbama na Slovenskem trgu 1 oziroma Aškerčevi ulici 2.

Ptuj. Foto: iStock.

Kot so pojasnili na občini, je odstranitev potrebna zaradi odločbe Inšpektorata za okolje in prostor, saj je zaradi dotrajanosti objekt nevaren. V skladu z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine se bo ob rušitvi poskušal ohraniti zunanji stavbni zid objekta v Ulici Tomaža Šalamuna.

Odstranitev bo končana 20. julija

Odstranitev dotrajanih objektov bo trajala od 13. do 20. julija. V času del je predvidena popolna zapora Ulice Tomaža Šalamuna, delno pa bo moten tudi promet na Vrazovem trgu. Vse udeležence v prometu pozivamo, da dosledno upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo. Rušilna in odstranitvena dela bo izvajalo podjetje Belcop iz Ptuja, vrednost del pa znaša 38.634,11 evra.

Za odstranitev objektov je bilo pridobljeno tudi kulturnovarstveno soglasje Ministrstva za kulturo, nadzor nad deli pa bo izvajal Zavod za varstvo kulturne dediščine. Med pogoji kulturnovarstvenega soglasja je tudi zahteva, da se v skladu z možnostmi ohrani zunanji stavbni zid, ki meji na Ulico Tomaža Šalamuna.

Po odstranitvi objekta bo zemljišče urejeno v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na Mestni občini Ptuj še proučujejo možnosti za prihodnjo ureditev oziroma pozidavo zemljišč, saj je zemljišče s parcelno številko 1208, k. o. Ptuj, v lasti Mestne občine Ptuj, medtem ko je zemljišče s parcelno številko 1207, k. o. Ptuj, pripadajoče zemljišče stavbe na Slovenskem trgu 1, so še sporočili iz Mestne občine Ptuj.