Po zgledu evropskih držav je družba DARS v poskusni dobi projekta na avtocesti čez Trojane dokazala, da vozniki vozijo počasneje, če vedo, da je prisoten nadzor hitrosti.


Družba za avtoceste Republike Slovenije (DARS) je s trojanskega avtocestnega odseka po poskusni dobi šestih mesecev, ki se je podaljšala za tri dodatne mesece, umaknila sistem za sekcijsko merjenje hitrosti.

S sekcijskim merjenjem hitrosti bo družba DARS sledila evropskemu zgledu, ki dokazuje, da se hitrosti znižajo, če uporabniki vedo, da obstaja nadzor in da bo globa neizbežna, če bodo vozniki delali prekrške.

Analizirali so število prometnih nesreč in prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti. Istočasno so ugotavljali, kateri cestni odseki vključujejo več elementov, ki predstavljajo povečano tveganje – predori, viadukti, priključki cest in razcepi.

Sistemi za merjenje hitrosti na sedmih odsekih

Na podlagi analiziranih podatkov so določili sedem odsekov, na katere bodo nameščeni sistemi za merjenje hitrosti. Na štajerskem avtocestnem kraku po načrtih ostaja trojanski odsek med Vranskim in Blagovico, ki se načrtuje v obe strani, dodaja pa se še odsek na širšem območju Celja in sicer med priključkoma Dramlje in Arja Vas.

Na dolenjskem avtocestnem kraku se na avtocesti A2 predvideva merjenje v smeri Novo mesto in sicer na višnjegorskem klancu na odseku Grosuplje – Ivančna Gorica. Na primorskem avtocestnem kraku se predvideva krak med priključkoma Vrhnika in Brezovica v smeri Kopra in Ljubljane, v smeri Kopra pa še med priključkom Logatec in viaduktom Ravbarkomanda.

Po načrtih naj bi se prvi del vzpostavil med Vranskim in Blagovico – predvideno je bilo, da v drugi polovici leta 2018. Temu še zelo verjetno ne bo tako, kajti policija še ni uspela doseči spremembe prekrškovne zakonodaje z ministrstvoma za pravosodje in infrastrukturo, po katerem bi morala vzpostavljene sisteme prevzeti v uporabo in s sistemom v celoti upravljati oziroma izdajati globe za kršitelje. 

Več v prispevku:

Simon Cigula