Danes je bilo izdano poročilo o doseganju Ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 za leto 2018 z naslovom »Globalna odgovornost«, ki Slovenijo med 156 državami, v katerih merijo indeks doseganja ciljev, uvršča na visoko 8. mesto, so sporočili iz Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.


Poročilo že tretje leto zapored pripravljata združenje SDSN – Sustainable Development Solutions Network pod okriljem OZN ter fundacija Bertelsmann Stiftung, ponazarja vsakoletno stanje držav članic OZN pri doseganju 17 Ciljev trajnostnega razvoja (SDG) s pomočjo SDG indeksa.

Slovenija je najuspešnejši pri odpravi ekstremnih oblik revščine, zagotavljanju kakovostnega izobraževanja in dostopnosti do virov energije.

V letošnjem poročilu je prvič za vsak cilj vključen tudi pregled trendov pri posameznem cilju glede na prejšnja leta. Slovenija pri skoraj vseh ciljih izkazuje trend izboljševanja.

Ministrico za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenko Smerkolj veseli, da se Slovenija uvršča med najboljše države sveta. »Tudi pozitivni trendi kažejo, da se kot država počasi, a vztrajno premikamo v pravo smer. Kljub temu pa nas vse skupaj čaka še ogromno dela, če želimo doseči zastavljene cilje do leta 2030. Predvsem bo potrebno okrepiti sodelovanje tako med resorji kot tudi različnimi sektorji ter pripravljati politike in ukrepe bolj povezano, kar smo zapisali tudi v sprejeto Strategijo razvoja Slovenije 2030,« je še povedala ministrica.

Sloveniji najbolje kaže pri odpravi ekstremnih oblik revščine

Sloveniji pri doseganju globalnih ciljev najbolje kaže pri odpravi ekstremnih oblik revščine, zagotavljanju kakovostnega izobraževanja in dostopnosti do virov energije. Najmanj uspešni pa smo pri doseganju ciljev na področjih infrastrukture in industrije; zagotavljanju trajnostnih načinov proizvodnje in porabe; ukrepih za boj proti posledicam podnebnih sprememb ter pri uporabi in ohranjanju morja in morskih virov za trajnostni razvoj, so sporočili iz Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Kot je razvidno v poročilu, zahteva doseganje ciljev trajnostnega razvoja globlje spremembe v izobraževanju, zdravstvu, rabi energije, prostorskem načrtovanju in uporabi informacijske tehnologije, kar med drugim zahteva tudi dobre vodstvene zmogljivosti vlad ter boljše sodelovanje zasebnega sektorja in civilne družbe ter njuno vpetost v pripravo javnih politik.

Kot ugotavljajo snovalci poročila državam predstavljajo največje izzive integracija Ciljev trajnostnega razvoja v nacionalne strategije, proračunsko načrtovanje, javni razpisi in pozivi ter v kadrovsko in regulativno upravljanje. Ob tem menijo, da bo za uspešno implementacijo ciljev v prihodnjih 12 letih nujne bolj kakovostne javne politike, inovacije, učenje ter deljenje dobrih praks znotraj in med državami.

Slovenija sodi med države, ki Cilje trajnostnega razvoja Agende 2030 vključuje v Strategijo razvoja Slovenije 2030 in jih povezuje z nacionalnimi razvojnimi cilji