Zgolj deset let nazaj si še v sanjah nismo znali predstavljati nekaterih poklicev, ki so danes še kako aktualni. Razvijalec mobilnih aplikacij ali skrbnih socialnih omrežjih sta bila pred nekaj leti še povsem neznana poklica. Tehnologija se razvija in kar se nam je še danes zdelo zgolj znanstvena fantastika bo jutri že resničnost. Spreminja se tudi način dela, saj v ospredje prihaja vedno več poklicev za katere sploh ni formalnega izobraževanja.


Med potencialne poklice prihodnosti lahko štejemo menedžerja za srečo, dispečerja dronov in socialnega gerontologa. »Zagotovo so to poklici, ki bodo počasi prišli tudi na naš trg dela, saj v tujini nekaj takšnih poklicev že poznajo. Dejstvo je, da verjetno objav o takšnih poklicih ne bomo imeli na Zavodu za zaposlovanje, predvidevam pa, da se bodo ti poklici oziroma takšen kader iskalo preko socialnih omrežij.

Zgolj deset let nazaj si še v sanjah nismo znali predstavljati nekaterih poklicev, ki so danes še kako aktualni.

To niso tipični poklici, ki jih lahko pridobimo z izobraževanjem, ampak so poklici, ki jih lahko pridobimo z znanjem, vedenjem ali osebnim razvojem,« o poklicih prihodnosti pove Mirjana Zgaga, svetovalka generalnega direktorja Zavoda za zaposlovanje Maribor.

Na zavodu za zaposlovanje se tako ne ukvarjajo z morebitnimi posamičnimi poklici prihodnosti, ampak predvsem s področji prihodnosti. »Sicer so takšna napovedovanja nehvaležna, vendar vidimo v katero smer se razvija gospodarski in družbeni razvoj. Iz tega vidika zagotovo vemo, da je IT tehnologija tista, ki nas vleče. Na tem področju je takšna ekspanzija, da si praktično že danes zamudil, saj bo jutri zagotovo nekaj novega. Naslednje je področje zdravstva predvsem zaradi staranja prebivalstva, zato bomo morali temu področju v prihodnosti posvečati več pozornosti.«

V prihodnosti bodo zaželjeni poklici, kjer bo v ospredju empatija

Prav gotovo bomo doživeli ekspanzijo na področju »zelenih« ali ekoloških delovnih mest, saj se je skrb za okolje v zadnjih letih precej povečala. Pomembna področja so tudi kemija, kemijska tehnologija, zdravstvo in nanotehnologija. Pričakovati je tudi, da bodo v prihodnosti zaželjeni poklici, kjer bo v ospredju empatija, saj bodo stroji nadomestili večji del človeških poklicev in bo socialni stik še toliko bolj pomemben,« predvidevanja Zavoda za zaposlovanje pojasni Zgaga.

Agencije kadrovskega svetovanja z veliko mero inovativnosti

Pri iskanju kadra za nekonvencionalne poklice oziroma poklice prihodnosti, kjer formalna izobrazba ni možna, morajo veliko mero inovativnosti pokazati tudi agencije kadrovskega svetovanja. »Ponavadi je v takem primeru težko najti osebo, ki povsem ustreza opisu delovnega mesta, zato se vedno bolj poslužujemo tudi družbenih omrežij,« o nekonvencionalnem iskanju kandidatov za delo pove Viviana Žorž, vodja marketinga pri podjetju Adecco. Med poklice prihodnosti prav gotovo spada tudi intuitivno svetovanje, ki se ukvarja predvsem s tem, da daje ljudem oporo pri težkih življenjskih odločitvah in dodatne samozavesti tistim, ki so doživeli neprijetno izkušnjo na trgu dela ali nasplošno v življenju.

Vse torej kaže, da bodo v prihodnosti zagotovo prednjačili poklici za katere danes lahko rečemo, da ne zahtevajo formalne izobrazbe, ampak kompetence in empatijo. Kljub vsemu pa naše šolstvo sledi razvoju, saj je v našem šolskem sistemu že mogoče zaznati programe na področju nanotehnologije, socialne gerontologije in program podatkovnega rudarja, ki spada med bolj iskane poklice prihodnosti.

Več v prispevku:

Matej Regent