Unicef Slovenija začenja z novo dobrodelno kampanjo Za vsakega otroka čista pitna voda. Zbrana sredstva bodo namenjena Unicef-ovim programom za vodo in sanitarije za pomoč otrokom v državah v razvoju.


Voda je življenje, kljub temu pa kar 2,1 milijarde ljudi po svetu nima dostopa do čiste pitne vode. 263 milijonov ljudi po svetu vsak dan za pot do vodnega vira in nazaj porabi več kot 30 minut, so sporočili iz Unicefa Slovenija.

Številni vodni viri so onesnaženi, kar lahko vodi v bolezni ali celo smrt. Na svetu tako vsak dan umre več kot 700 otrok zaradi bolezni, ki so povezane z onesnaženo vodo, neprimernimi sanitarijami in nezadostno higieno.

Breme nošenja vode v večini pade na ženske in deklice. Za otroke to pomeni manj časa za igro, druženje z vrstniki in obiskovanje pouka. Za ženske pa občutno skrajšanje časa, ki ga lahko preživijo s svojimi družinami ter namenijo za varstvo otrok, opravljanje drugih gospodinjskih del in prostočasne aktivnosti.

Poleg tega je pot do oddaljenih vodnih virov pogosto nevarna in zaznamovana s strahom, saj so otroci na njej izpostavljeni nasilju in nemalokrat tvegajo lastna življenja.

Unicef si zato prizadeva za izboljšanje življenjskih pogojev najranljivejših otrok po svetu in s pomočjo donacij zagotavlja čisto pitno vodo za otroke in njihove družine. Samo v lanskem letu je Unicef zagotovil čisto pitno vodo za več kot 45 milijonov ljudi, so še poudarili pri Unicefu.