V drugem četrtletju leta 2018 sta bila tako naravni kot selitveni prirast pozitivna, in sicer za 89 oz. 2.677 prebivalcev.


V drugem četrtletju 2018 se je rodilo 4.852, umrlo pa je 4.763 prebivalcev. Število rojenih je bilo za 260 (5,1 odstotka) nižje, število umrlih pa za 120 (2,6 odstotka) višje kot v istem obdobju leta 2017. Vrednost naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev se je v enem letu znižala z 0,9 na 0,2, so sporočili iz statističnega urada.

V drugem četrtletju 2018 je zakonsko zvezo sklenilo 2.637 parov ali 329 več kot v istem obdobju leta 2017, razvezalo pa se je 615 parov ali 11 manj kot v drugem četrtletju 2017.

V drugem četrtletju 2018 je bilo registriranih 25.545 notranjih selitev ali za 2,5 odstotka manj kot v istem četrtletju leta 2017.

Selitveni prirast državljanov Slovenije devetindvajseto četrtletje zapored negativen

V drugem četrtletju 2018 se je v Slovenijo priselilo več prebivalcev kot v istem obdobju leta 2017. Priselilo se jih je namreč 6.012 ali za 46 odstotkov več kot v drugem četrtletju 2017. Odselilo se je 3.335 prebivalcev ali 2,5 odstotka več kot v istem obdobju leta 2017. Število odseljenih državljanov Slovenije (1.611) je bilo nižje od števila odseljenih tujih državljanov (1.724).

Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven (za 3.339), selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen; iz države se je namreč odselilo 662 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo, so še sporočili iz statističnega urada.