V drugem četrtletju letošnjega leta je bilo v gostinstvu objavljenih za 500 več prostih delovnih mest kot v prejšnjem četrtletju.


V drugem četrtletju letošnjega leta se je v Sloveniji ponovno povečalo število prostih in zasedenih delovnih mest; stopnja prostih delovnih mest je znašala 2,6 odstotka, najvišja je bila tokrat v dejavnosti gostinstvo, kjer je znašala 7,4 odstotka, so zapisali pri statističnem uradu.

Ponudba prostih delovnih mest se je v drugem četrtletju 2018 še povečala

Podatki za 2. četrtletje 2018 so se zbirali na določen referenčni dan, in sicer je bil to zadnji delovni dan v mesecu maju. Na ravni Slovenije je bilo tako zabeleženih nekaj več kot 19.700 prostih delovnih mest, kar je za približno 700 več, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju.

Povpraševanje po novi delovni sili se je najbolj povečalo v dejavnosti gostinstvo, in sicer je bilo zabeleženih za 500 več prostih delovnih mest, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju. Z vidika dejavnosti je bilo zabeleženih največ prostih delovnih mest v predelovalnih dejavnostih (skoraj 4.000), v gradbeništvu (približno 3.300) in v trgovini (skoraj 2.900).

Največ razpisanih delovnih mest v predelovalnih dejavnostih

Delodajalci z 10 ali več zaposlenimi osebami so v tem četrtletju razpisali nekaj več kot 12.300 prostih delovnih mest, kar je bilo 62,5 odstotka vseh prostih delovnih mest v Sloveniji. Pri teh delodajalcih je bil vrstni red področij dejavnosti z največ razpisanimi prostimi delovnimi mesti nekoliko drugačen kot na ravni Slovenije. Največ jih je bilo razpisanih v predelovalnih dejavnostih, nato v trgovini in kot tretje področje je sledilo področje drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, z nekaj več kot 1.700 razpisanimi prostimi delovnimi mesti.

Stopnja prostih delovnih mest je v 2. četrtletju 2018 znašala 2,6 odstotka, kar je za eno desetinko odstotne točke več kot v prejšnjem četrtletju. V primerjavi z istim obdobjem lani pa se je povečala za 4 desetinke odstotne točke. Najvišjo stopnjo prostih delovnih mest so imeli tokrat v dejavnosti gostinstvo (7,4 odstotka) in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (5,2 odstotka).

Povečanje števila prostih in zasedenih delovnih mest je imelo za posledico najvišjo stopnjo prostih delovnih mest v obdobju od leta 2008 (2,6 odstotka). Najnižjo stopnjo prostih delovnih mest (0,6 odstotka) je Slovenija dosegla v drugi polovici leta 2009.

Rast števila zasedenih delovnih mest se nadaljuje

V 2. četrtletju 2018 je bilo zasedenih nekaj več kot 749.600 delovnih mest, kar je za skoraj 6.200 več kot v prejšnjem četrtletju. Primerjava po dejavnostih pokaže, da se je število zasedenih delovnih mest v tem obdobju najbolj povečalo v predelovalnih dejavnostih (za skoraj 2.300), v trgovini (za skoraj 900) in v gradbeništvu (za skoraj 650). V primerjavi z istim obdobjem 2017 pa se je število zasedenih delovnih mest povečalo za nekaj več kot 25.000, so sporočili iz statističnega urada.

Število zasedenih mest zmanjšano zgolj v treh področjih dejavnosti

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem se je v 2. četrtletju 2018 število zasedenih delovnih mest zmanjšalo zgolj v treh področjih dejavnosti (od skupaj 18 področij), najobčutneje prav v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, kjer je bilo za 220 manj zasedenih delovnih mest.

Po drugi strani pa se je v tej dejavnosti za ravno toliko povečalo povpraševanje po novi delovni sili. Posledica tega je bila 5,2-odstotna stopnja prostih delovnih mest, kar je druga najvišja stopnja med vsemi področji dejavnosti in je za enkrat višja, kot na ravni Slovenije.

V to področje dejavnosti se med drugim uvrščajo tudi zaposlovalne dejavnosti (t. i. agencije za posredovanje delovne sile); ker je fluktuacija delavcev tam praviloma večja kot povprečno v Sloveniji, je tudi povpraševanje po delovni sili nekoliko večje kot v drugih dejavnostih, so še zapisali pri statističnem uradu.