Leto 2017 je bilo rekordno za slovenski turizem, saj je zabeleženo več kot 4,9 milijona prihodov turistov in več kot 12 milijonov njihovih prenočitev. Tuji turisti so ustvarili več kot 8 milijonov prenočitev ali 17 odstotkov več kot v 2016, domači turisti pa 4 milijone prenočitev oziroma pet odstotkov več kot v letu 2916.


V letu 2017 je bilo v turističnih nastavitvenih objektih zabeleženih največ prihodov in prenočitev turistov doslej. Prihodov turistov je bili 4.948.000 ali za 15 odstotkov več kot v letu 2016, njihovih prenočitev pa 12.592.000, kažejo podatki statističnega urada.

V letu 2017 je bilo v turističnih nastavitvenih objektih zabeleženih največ prihodov in prenočitev turistov doslej. Foto: STA.

Tuji turisti so lani ustvarili več kot 3,57 milijona prihodov in več kot 8,57 milijona prenočitev. »To pomeni, da smo vsak dan v letu 2017 zabeležili v povprečju 3.370 več prenočitev tujih turistov kot v letu 2016,« so zapisali pri statističnem uradu.

Vsako leto večji delež prenočitev tujih turistov

Delež prenočitev tujih turistov v skupnem številu prenočitev turistov se od leta 2009 stalno povečuje: v letu 2009 so tuji turisti ustvarili 55 odstotkov vseh turističnih prenočitev, v letu 2013 62 odstotkov, v letu 2017 pa že 68 odstotkov.

»Ključni evropski trgi, od koder so prihajali turisti, ki so v letu 2017 ustvarili največ prenočitev tujih turistov pri nas, so bili: Italija (14 odstotkov prenočitev tujih turistov), Nemčija (12 odstotkov), Avstrija (11 odstotkov), Nizozemska in Hrvaška (iz vsake po 5 odstotkov), Združeno kraljestvo in Madžarska (iz vsake po 4 odstotke),« so zapisali pri Statističnem uradu RS

Tudi število turistov iz neevropskih držav narašča

Turisti, ki prihajajo iz neevropskih držav so v letu 2017 ustvarili 13 odstotkov vseh prenočitev tujih turistov pri nas. Glede na leto 2016 se je povečalo predvsem število prenočitev turistov iz Kitajske (za 37 odstotkov), iz Republike Koreje (za 31 odstotkov), iz Avstralije (za 23 odstotkov), iz Kanade (za 26 odstotkov), iz Združenih držav (za 21 odstotkov) ter iz Japonske (za 11 odstotkov).

V letu 2017 je bilo ustvarjenih več prenočitev turistov kot v letu 2016 v vseh pomembnejših vrstah nastanitvenih objektov: v zasebnih sobah, apartmajih in hišah za 34 odstotkov, v kampih za 21 odstotkov, v mladinskih hotelih za 14 odstotkov, v hotelih za 9 odstotkov in v apartmajskih, počitniških naseljih za en odstotek.

Več kot polovico prenočitev vseh turistov zabeležili v občinah Piran, Ljubljana, Bled, Brežice, Kranjska Gora, Moravske Toplice in Bohinj.