Vlada RS je danes sprejela novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.


S sprejetjem novele si pri vladi želijo, da bi se prehod na nov sistem podaljševanja letnih pravic iz javnih sredstev, s strani Centra za socialno delo , opravil kvalitetno, z manj problemi, zaostanki in tudi lažje za tiste, ki bodo vodili postopke odločanja o letnih pravicah iz javnih sredstev.

S predlaganimi spremembami ureditve se umika masovni informativni izračun podaljševanja letnih pravic in nadomešča z mesečnim podaljševanjem letnih pravic, so sporočili iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Od decembra dalje strankam za podaljševanje letnih pravic (otroški dodatek, subvencija vrtca, državna štipendija, malice, kosilo) ne bo potrebno oddati vloge. Vlogo za priznanje pravice je treba oddati le ko bo oseba prvič uveljavlja pravico.

»To pomeni, da bo stranka, ki ji bo na primer pravica do otroškega dodatka potekla decembra, januarja avtomatično (ne da bi oddala vlogo), dobila odločbo o podaljšanju pravice. Tisti, ki mu bo pravica potekla januarja, bo za podaljšanja ne da bi oddal vlogo prejel odločbo v februarju, in tako naprej celo leto,« pojasnjujejo pri ministrstvu.

Dokler postopki za priznanje pravic ne bodo avtomatizirani, se bo o podaljšanju pravic še nadalje odločalo z odločbo. Šele, ko bodo postopki avtomatizirani, bodo centri za socialno delo pričeli z izdajo informativnih izračunov.

S predlaganimi spremembami zakona še vedno sledijo dvema ključnima ciljema reorganizacije, to je:
– razbremenitev strank, kar je doseženo s tem, da stranki ni treba vlagati vlog za podaljšanje letnih pravic, ker bo CSD o njih odločal po uradni dolžnosti;
– razbremenitev CSD, svoje delo opravljajo enako kot sedaj (kot pritožbeni organ delujejo le, ko pritožbi ugodijo), vloge za podaljšanje letnih pravic bo pripravil informacijski sistem, prav tako, se mesečno nadgrajujejo postopki odločanja, ki uvajajo vedno večjo stopnjo avtomatizacije.