Za program Spodbujanje zaposlovanja starejših – Aktivni do upokojitve je namenjenih skupno 14 milijonov evrov evropskih sredstev, Evropski socialni sklad bo od tega prispeval 11,2 milijona evrov.


Zavod za zaposlovanje je objavil nov ukrep za spodbujanje zaposlovanja brezposelnih, starejših od 58 let. Na voljo je 14 milijonov evrov, s katerimi želijo omogočiti 1272 starejšim brezposelnim, da spet postanejo delovno aktivni. Subvencijo bo dobil delodajalec, ki bo zaposlil starejšo osebo za vsaj 24 mesecev za polni delovni čas, znašala pa bo 11.000 evrov.

Slovenija je po stopnji delovno aktivnih starejših med 60 in 64 leti na predzadnjem mestu med državami Evropske unije.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo zaradi tega objavil javno povabilo in na podlagi pogojev in meril izbral delodajalce, ki bodo prejeli subvencijo za zaposlitev starejših brezposelnih oseb za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.

Več v prispevku:

Nika Haddad