Na Ministrstvu za finance je potekal že drugi sestanek na temo določitve povprečnine za leti 2018 in 2019. Sestanka se je udeležil tudi predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj in Franci Rokavec, član Predsedstva Združenja občin Slovenije. Stališča še niso zbližana, Ministrstvo za finance je ponudbo iz 564,75 evrov za leto 2019, zvišalo na 572 evrov. Pri združenju vztrajajo, da se s povprečnino krijejo dejanski stroški občin.


Na včerajšnjem sestanku je minister Bertoncelj uvodoma poudaril, da se zavzema za korekten dialog med državo in združenji občin glede vseh odprtih vprašanj, tudi povprečnine. Po podanih iztočnicah sestanka, ki so zajemale problem nalog, ki jih je država z zakonodajo prenesla na občine, brez ustreznih finančnih sredstev; področje kohezije, povprečnine in davka na nepremičnine, je besedo predal predstavnikom združenj občin, so sporočili iz Združenja občin Slovenije.

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je v zvezi z višino povprečnine je poudaril, da je stališče ZOS jasno in da se pričakuje, da se pokrijejo dejanski stroški občin. Poudaril je, da se ne sme pozabiti na pomembnost 21. člena, ki je za šibkejše občine izrednega pomena. Velika težava tega člena je v fleksibilnosti črpanja sredstev, na kar združenje opozarja že vrsto let.

Predlog ministrstva za ZOS nesprejemljiv

Ministrstvo za finance je na prvem sestanku predlagalo povprečnino v višini 564,75€ za leto 2019 in 575,44€ za leto 2020, kar je za ZOS nesprejemljivo. Na včerajšnjem sestanku ni bilo doseženega bistvenega zbližanja stališč. Ministrstvo za finance je podalo predlog višine povprečnine v višini 572 evrov, kar ne zadostuje. Že na prvem sestanku sta predsednik in podpredsednica ZOS Robert Smrdelj in Jasna Gabrič podala obrazložen in argumentiran predlog višine povprečnine za leto 2019 v višini 608,78 evrov.

Prav tako je bilo tudi s strani ZOS predlagano skrajšanje prehodnega obdobja na poln investicijski transfer do leta 2020, ko mora biti sistemsko sofinanciranje investicij na šest odstotkov nepovratnih sredstev.

Predsednik Robert Smrdelj ponovno opozoril na naloge in obveznosti, ki so bile občinam naložene v izvajanje s sprejetimi zakonskimi in podzakonskimi. Seveda so prinesle tudi povečanje stroškov. Izrazil je upanje, da se na tem področju končno naredijo premiki in se naredi natančen pregled nalog, ki bi se jih dalo prenesti na državo ali pa jih opustiti, so še zapisali pri ZOS.