Od podjetij v gostinski nastanitveni dejavnosti z najmanj 10 zaposlenimi, ki so v 2017 imela spletno stran, jih je rezervacije prek spletne strani prejemalo 65 odstotkov. Tuji turisti so v tem letu pri nas ustvarili skoraj 8,6 milijona prenočitev in potrošili skoraj 2,4 milijarde evrov.


Svetovni dan turizma se na pobudo Svetovne turistične organizacije (UNWTO) zaznamuje 27. septembra že od leta 1979. Tema letošnjega svetovnega dneva turizma je: Turizem in digitalna preobrazba, so sporočili iz statističnega urada.

Leto 2017 je bilo rekordno za mariborski turizem. Foto: iStock.

Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) je preobrazil tudi način preživljanja prostega časa, počitnic. Na voljo so nam novi načini povezovanja in informiranja. Digitalni napredek naj bi spodbujal inovacije in prispeval k strategiji trajnostne rasti turizma.

83 odstotkov podjetij ima svojo spletno stran

Rezultati statističnega raziskovanja Uporaba IKT v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi kažejo, da je v letu 2017 imelo svojo spletno stran 83 odstotkov takih podjetij v Sloveniji, v gostinski nastanitveni dejavnosti pa jih je bilo 94 odstotkov; 92 odstotkov od teh jih je zaradi poslovanja v mednarodnem okolju imelo spletno stran prevedeno v več jezikov. Rezervacije je prek spletne strani prejemalo le 19 odstotkov vseh podjetij z vsaj 10 zaposlenimi, med podjetji v gostinski nastanitveni dejavnosti pa je bilo takih kar 65 odstotkov.

84 odstotkov podjetij v gostinski nastanitveni dejavnosti je v letu 2017 uporabljalo družbene medije (Facebook, Google+, Twitter in druge); večina jih je uporabljala te medije za oblikovanje celostne podobe podjetja ali za trženje izdelkov ali storitev (87 odstotkov) in za pridobivanje mnenj ali za odgovarjanje na mnenja, ocene strank (73 odstotkov).

Podjetja v gostinski nastanitveni dejavnosti z najmanj 10 zaposlenimi so v letu 2016 ustvarila z rezervacijami prek spletnih strani 15 odstotkov prihodka. 62 odstotkov tega prihodka so ustvarila z rezervacijami, prejetimi prek posredniških platform, 38 odstotkov pa z rezervacijami, prejetimi prek lastne spletne strani.

Tudi turisti si pri organizaciji potovanj vedno bolj pomagajo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

82 odstotkov tujih turistov, ki so v juliju ali avgustu 2015 obiskali Slovenijo in bili nastanjeni v hotelu ali kampu, je pri organizaciji potovanja uporabilo internet. Največ jih je uporabljalo internet za pridobitev informacij v zvezi s potovanjem (48 odstotkov), za rezervacijo prenočišča (29 odstotkov ter za plačilo prenočišča (7 odstotkov). Vedno več turistov se za potovanje odloči na podlagi predstavitve turistične destinacije na spletu ali na podlagi mnenj in izkušenj drugih popotnikov, objavljenih na svetovnem spletu. Več kot petina (21 odstotkov) tujih turistov je kot vir informacij za obisk Slovenije navedla spletne strani Slovenije ali krajev v Sloveniji, 8 odstotkov tujih turistov pa se je o Sloveniji informiralo prek družbenih medijev (npr. Facebooka, Twitterja, Instagrama).

Pri organizaciji potovanja si pomagajo z internetom

Prebivalci EU si pri organizaciji potovanja v veliki meri pomagajo z internetom. Zadnji razpoložljivi podatki Eurostata, ti so za leto 2014, kažejo, da so prek spleta rezervirali letalsko karto za 67 odstotkov potovanj z letalom (prebivalci Slovenije za 63 odstotkov potovanj z letalom), nastanitev pa za 55 odstotkov zasebnih potovanj z nastanitvijo v najetih nastanitvenih zmogljivostih (prebivalci Slovenije za 35 odstotkov takšnih potovanj).

V Sloveniji je v času od aprila 2016 do marca 2017 uporabljalo internet za storitve, povezane s potovanji in nastanitvijo, 49 odstotkov prebivalcev, starih 16–74 let, ki so bili redni uporabniki interneta (to pomeni, da so internet uporabljali v zadnjih treh mesecih pred anketiranjem). V starostni skupini 25–34 let je bil delež teh oseb najvišji (59 odstotkov), v starostni skupini 55–64 pa najnižji (36 odstotkov).

58 odstotkov rednih uporabnikov interneta je opravilo tudi vsaj en spletni nakup (toliko jih je naročilo ali kupilo izdelek ali storitev prek spleta). Četrtina izmed teh je prek spleta oddala rezervacijo za prenočišče, 14 odstotkov pa jih je prek spleta kupilo kakšno drugo storitev v povezavi s potovanjem (nakup letalske karte, najem vozila).

Izvoz potovanj prispeva v plačilni bilanci Slovenije tretjino vrednosti celotnega izvoza storitev

Tuji turisti so v letu 2017 ustvarili v Sloveniji skoraj 8,6 milijona prenočitev, kar je 17 odstotkov več kot v letu 2016. Po podatkih Banke Slovenije je turistični priliv oz. izvoz potovanj v letu 2017 znašal 2,389 milijarde evrov ali 9 odstotkov več kot v letu 2016. V obdobju 2003–2017 se je vrednost izvoza potovanj podvojila. V letu 2017 je turizem v Sloveniji prispeval tretjino k skupnemu izvozu storitev, turistični priliv na prebivalca Slovenije pa je znašal okoli 1.160 evrov, še navajajo pri statističnem uradu.