V Sloveniji živi pod pragom tveganja revščine vsak osmi, v celotni EU pa vsak šesti prebivalec. Tveganju socialne izključenosti je v Sloveniji izpostavljen vsak šesti, v EU pa vsak četrti prebivalec.


Po podatkih Eurostata za leto 2016 je v državah članicah EU živelo pod pragom tveganja revščine 17,3 odstotka ali približno 87 milijonov ljudi. Nižji delež relativno revnih, kot ga je takrat imela Slovenija (13,9 odstotka), je imelo šest držav, so sporočili iz Statističnega urada.

Slika je simbolična.

V letu 2017 je v Sloveniji po zadnjih podatkih živelo pod pragom tveganja revščine 13,3 odstotka ali 268.000 ljudi. Mesečni razpoložljivi neto dohodek teh ljudi je bil nižji od 636 evrov na odraslega člana gospodinjstva. Prag tveganja revščine je bil višji od slovenskega (636 evrov) v petnajstih državah EU.

Število prebivalcev izpostavljenih tveganju socialne izključenosti narašča

V letu 2016 je bilo v EU-28 izpostavljenih tveganju socialne izključenosti 118 milijonov ljudi, v EU-27 pa 116,9 milijona, kar je za 800.000 več kot v izhodiščnem letu 2008 (116,1 milijona). V Sloveniji se je število ljudi, izpostavljenih tveganju socialne izključenosti, znižalo od izhodiščnega leta 2008 do leta 2017 s 361.000 na 345.000.

Podatki za EU kažejo, da se od cilja, zastavljenega v strategiji Evropa 2020, oddaljuje, namesto da bi se mu približevala, v Sloveniji pa smo se v letu 2017 temu cilju prvič po osmih letih nekoliko približali.

V Sloveniji je v letu 2017 živelo 8,2 odstotka ali 148.000 oseb, ki so bile dalj časa pod pragom tveganja revščine (vsak dvanajsti), v letu prej pa 8,5 odstotka (v EU 11 odstotek ali vsak deveti). V letu 2016 je imelo nižjo stopnjo dolgotrajnega tveganja revščine od Slovenije deset držav članic EU. Najnižjo so imele Češka republika (4,3 odstotka) in skandinavske države, najvišjo pa Romunija (20,2 odstotka), so še sporočili iz Statističnega urada RS.