Dober kontroling prinaša odlične rezultate

Naloga računovodje ni samo vodenje računov, temveč vključuje tudi pomoč podjetjem s tem, da posreduje poglobljene analize o poslovanju in uspešno išče skrite uvide med kopico številk in izkazov. Kontroling v tem primeru predstavlja tesno sodelovanje med računovodstvom in vodstvom podjetja, več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi: https://www.moje-racunovodstvo.si/kontroling. Kot že rečeno, gre pri tem predvsem za tekoč in ažuren prenos informacij, ki bi sicer ostale zasidrane med papirji. Glede na to vodstvo podjetja lahko lažje spreminja in oblikuje cilje ter sestavlja operativne plane za njihovo uresničitev. Danes je kontroling v konkurenčnem okolju še posebej pomemben.

kontroling

Ko iz surovih informacij nastanejo koristni podatki

 

Računovodski izpisi so za večino navadnih ljudi zapletena uganka, saj je potrebno iz stotine številk, računov in ostalih zapisov, pravilno razbrati trende prodaje ter ostale koristne napotke za prihodnost … Zato ne čudi dejstvo, da naj bi približno ena polovica vseh ljudi na vodilnih položajih svoje odločitve sprejemala na podlagi posredovanih informacij iz računovodstva (čemur pravimo tudi kontroling). Seveda so te informacije za lažjo berljivost pretvorjene v preproste reporte ali drugačna poročila. Razcep financ je še dodatno podkrepljen z grafi in ostalimi slikovnimi gradivi. Z rednim poročanjem se doseže visoka stopnja transparentnosti ter uspešno začrta finančni načrt za prihodnost.

kontroling in poslovodstvo

Kontroling: dodatna pomoč pri vodenju vašega posla

 

Se včasih počutite, da ste za vse sami? Kontroling poskrbi prav za to, da se odgovornost do sprejemanja poslovnih odločitev razprši na več igralcev, na ta način pa se doseže dobre poslovne rezultate. Ne bo si vam  treba beliti glave s tem, ali je bila neka odločitev v danem trenutku prava ali ne. Rezultati in podatki, ki vam jih bo razkril kontroling, bodo razblinili vse dvome. Poleg tega vam bodo vsi podatki, ki jih boste želeli preveriti, vedno na voljo. Najboljša odločitev za vaš posel, ki vam bo omogočila, da boste več časa namenili drugim viziji podjetja.

kontroling 1