storitve

Hitri sodni prevodi in prevajanje angleščine

S članstvom Slovenije v Evropski uniji so prevajanje angleščine in sodni prevodi postali stalnica. Če se prvi uporabljajo za različne dokumente, od poljudnih besedil, tehničnih dokumentov, diplomskih nalog in strokovnih besedil, pa slednji zagotavljajo večjo verodostojnost, ki je pravno formalno veljaven v tujini v različnih primerih. Ponavadi je situacija takšna, da so nujni in morajo biti opravljeni čim hitreje in čim bolj kvalitetno. Za to potrebujete kakovostno prevajalsko agencijo, ki ima ustrezno usposobljene tolmače, ki poznajo zakonodajo in jezik, obenem pa je dovolj prilagodljiva, da dokumentacijo urejate kar preko spleta. Ena izmed takšnih je Dominatus Digital, ki ima v svojih vrstah izkušeno in ustrezno izobraženo ekipo ter dolgoletne izkušnje in znanje, njihovo delo pa je ugodno in strokovno.

Kaj so najpogostejši sodni prevodi?

sodni prevodiOverjeni sodni prevodi so uradni dokument, ki je pravno veljaven tako v Republiki Sloveniji kot v tujini. Zanj  potrebujete izvirnik oz. njegovo overjeno fotokopijo, ki se veže s končnim dokumentom v ciljni jezik. Le-ta mora biti žigosan z žigom tolmača, na zadnji strani pa je izjava z datumom in podpisom. Sodni prevodi so največkrat dokumenti za urejanje državljanstva, dokumenti za urejanje delovnega dovoljenja v tujini, potrdila o samskem stanu oz. dokumenti za urejanje poroke, potrdila o nekaznovanosti, rojstni in poročni listi, spričevala ali diplome opravljenem izobraževanju, različna potrdila in pooblastila, patenti, dokumenti v povezavi s podjetjem, npr. letna ali finančna poročila, registracija, bilanca, poslovne pogodbe ali policijski zapisniki.

Ste se znašli v kateri od teh situacij?

Sodni prevodi so velikokrat potrebni, če ste v tujini v pravnem postopku in potrebujete overjen prevod dokazov in dokumentov, ki jih boste predložili na sodišču. Pogosto so sodni prevodi bilanc in poslovnega izida potrebni tudi, če se z vašim podjetjem prijavljate na razpisano povpraševanje za delo v tujini ali pa se morda prijavljate na razpisano delovno mesto v tujini in potrebujete uradno potrdilo o vaši izobrazbi. Prav tako so potrebni pri dedovanju oz. dokazovanju upravičenosti do premoženja, če je vaš prednik le-to imel v tujini. Tudi če se želite poročiti s partnerjem drugega državljanstva ali pa načrtujete poroko v tujini, so za to potrebujete uradno potrdilo o samskem stanu.

Ko potrebujete le prevajanje angleščine …

prevajanje angleščine

Velikokrat je za različne namene potrebno tudi klasično prevajanje angleščine v slovenščino ali obratno. Da bodo vaši dokument brezhibni in pripravljeni v najkrajšem možnem času, se obrnite na izkušeno agencijo, ki vam zagotavlja najboljšo storitev. Velikokrat besedilo tolmačijo ali lektorirajo naravni govorci, ki besedilo prilagodijo različnim kulturam in situacijam, katerim je dokument namenjen.

Kakovostno prevajanje angleščine zahteva ustrezno strokovno izobrazbo, žal ni dovolj, da oseba dobro govori ali piše tuji jezik. Poleg tega je pomembno poznavanje pravil in slovnice, za kar je za to delo zahtevana izobrazba ustrezne jezikoslovne smeri ali vsaj opravljen tečaj. Seveda so poleg tega še najbolj dragocene izkušnje in redno spremljanje sprememb jezikovnih in pravopisnih pravil, saj se veliko jezikov zelo hitro spreminja.

Kakšne so cene?

Zaradi različnih velikosti pisav, razmikov, odstavkov, fotografij in drugih značilnosti je najpogostejši način obračunavanja glede na število znakov v dokumentov. Osnovna cena se za prevajanje angleščine se računa glede na avtorsko stran, ki šteje 1500 znakov brez presledkov. Praviloma je to ugodneje kot sodni prevodi. Slednji se med seboj razlikujejo tudi zaradi jezika ter zaradi zahtevnosti, strokovnosti in tematskega področja besedila, ki ga je treba obdelati. Cena za sodni prevod je odvisna tudi od dolžine izvirnega dokumenta.

Za ugodno in strokovno storitev izberite Dominatus Digital

Tako kot za vsako storitev je tudi za to pametno najeti večjo organizacijo, in ne posameznika, ki je velikokrat dražji, saj si zaradi manj naročil težko privošči nižje ali enake cene kot večja agencija. Poleg tega so dokumenti preko agencije opravljeni hitreje, saj je zaposlenih več ljudi. V kolikor potrebujete prevajanje angleščine v najkrajšem času, vam omenjena agencija nudi izjemno odzivnost, tudi med vikendi, prazniki in dela prostimi dnevi. Odgovor na povpraševanje prejmete v dveh urah, sam končni izdelek pa prejmete v dogovorjenem roku. Dokumente tolmačijo usposobljeni lektorji, nativni govorci in tolmači z ustrezno izobrazbo, večletnimi izkušnjami in ustreznimi pooblastili, s svojim znanjem in izkušnjami pa jamčijo za kakovost in strokovnost končnih dokumentov.

Poleg prevajanje angleščine vam nudijo tudi storitve v naslednjih jezikovnih kombinacijah:

  • iz slovenščine v nemščino in iz nemščine v slovenščino,
  • iz slovenščine v italijanščino in iz italijanščine v slovenščino,
  • iz slovenščine v hrvaščino in iz hrvaščine v slovenščino,
  • iz slovenščine v srbščino in iz srbščine v slovenščino,
  • iz slovenščine v bosanščino in iz bosanščine v slovenščino,
  • iz slovenščine v francoščino in iz francoščine v slovenščino,
  • iz slovenščine v madžarščino in iz madžarščine v slovenščino,
  • iz slovenščine v španščino in iz španščine v slovenščino,
  • iz slovenščine v ruščino in iz ruščine v slovenščino.

Kakšen je postopek?

V prvi fazi pošljete povpraševanje, ki vključuje predogled dokumenta, sporočite, katero storitev potrebujete in iz katerega jezika ter podate morebitne opombe in želje. V nekaj urah prejmete odgovor agencije, ki vsebuje točno cenovno in časovno ponudbo.