dom in vrt

Katera drevesa za brežine rastejo najhitreje?

Kljub temu, da je vaša hiša postavljena na neravnem terenu, še ne pomeni, da ne morete poskrbeti za okolico in si urediti čudovitega vrta. Je pa res, da so lahko vrtovi pod naklonom pravi izziv za urejanje in vrtnarjenje. Zato so za območja z naklonom najboljša drevesa za brežine, ki izpopolnjujejo koncept vrta in bistveno prispevajo k izgledu okolice. Poleg tega lahko premišljen predlog zasaditve brežine z rastlinami z močnim koreninskim sistemom preprečuje erozijo, polzenje in posedanje zemlje ter preprečuje pojav manjših plazov. In kar je najpomembnejše, bujno rastje vam lahko nudi zasebnost in mir pred radovednimi pogledi. Rastišče z naklonom lahko otežuje vzdrževanje, zato je dobro izbrati rastline, ki se hitro razrastejo, so manj zahtevne in ne potrebujejo veliko vzdrževanja čez leto.

Kaj naj obvezno upošteva predlog zasaditve brežine?

Čeprav marsikdo že nestrpno izbira drevesa za brežine, pa je pred samo zasaditvijo potrebne kar nekaj priprave, od katere je odvisna zasaditev. Pred saditvijo je potrebno ustrezno pripraviti teren, kar pomeni ustrezno zagraditev, dodajanje kakovostne in hranilne zemlje, odstranjevanje zgornjega sloja zemlje s travo in prekopavanje. Za uspešno ozelenitev je pomembno tudi, da pred saditvijo položiomo zastirko, ki preprečuje erozijo zemlje in rast plevela, zadržuje vlago in ščiti poganjke. Za manjše naklone je lahko to lubje ali pesek, za večje pa folija ali kokosova zastirka. Rastline izberite glede na različne dejavnike: glede na sončno ali senčno lego, glede na naklon in estetsko funkcijo.

Ker je območje pod naklonom bolj izpostavljeno, je tudi zasaditev bolj opazna. In da novi vrtiček ne bo deloval monotono, je priporočljivo posaditi več rastlinskih vrst, ki se med seboj dopolnjujejo. Posamezno vrsto rastlinja poudarimo tako, da jo sadimo v skupinah.

drevesa za brežine

Katera so najpogosteje uporabljena drevesa za brežine?

  • Panešplja je zimzelena, olesenela in nezahtevna rastlina, ki je stalnica vrtov. Poleti ima majhne bele cvetove, s katerimi privablja čebele, pozimi pa se okiti z drobnimi rdečimi plodovi. Obstajajo različne sorte, od plazečih do izrazito grmičastih.
  • Kosteničevje je eno najpogostejših grmovnic na vrtovih. Priljubljeno je zaradi trpežnosti, nezahtevnosti in hitre rasti. Ker lahko zraste do pol metra visoko, se lahko tudi uporablja za nizko živo mejo.
  • Mikrobiota je zimzeleni iglavec z nizko razprostrto krošnjo, ki dobro pokriva tla. Zraste med 50 do 100 cm in cveti neopazno.
  • Brin spada med najbolj trpežne in odlično pokrovne rastline, zato je zelo pogosta izbira. Sadimo ga na sončno mesto, saj ko se enkrat vraste, postane izjemno odporen proti suši.
  • Sinjezelena bilnica je zimzelena okrasna trava, ki raste v košatih šopih. Je izrazito gručaste rasti in jo je vsakoletno potrebno obrezovati. Je odporna na sušo.
  • Različna drevesa, kot so javor, leska, brogovite, dren …

drvesa za brežine

Rastje na manj strmih območjih

Na položnejših območjih se velikokrat uporablja gostejše rastlinje s močno prekrivnimi rastlinami ali nizkimi in srednje velikimi grmovnicami. Čeprav naklon ni velik, je zazelenitev vseeno priporočljiva, saj lahko prepreči izpiranje zemlje in jo zadrži na klancu. Pri srednje strmih pobočjih se eroziji izognemo z uporabo kokosovih vlaken ter sajenjem rastlin, ki nimajo velikega koreninskega sistema. S tem se prepreči tudi razraščanje plevela, katerega odstranjevanje bi lahko bilo nadležno opravilo. Na položnejših in srednje položnih območjih so za zasaditev najprimernejši panešplja, kosteničevje, medvejka, okrasne trave, repnjak, maslenice …

drvesa za brežine1

Rastje na izrazito strmih pobočjih

Izrazito strma pobočja so lahko velik izziv, saj je za ureditev treba najprej položiti mrežo za senčenje in dodati armaturno ploščo ter poskrbeti za utrditev brežine s škarpniki, skalami, tramovi ipd. Na strmine je primerno saditi rastline, ki imajo zelo majhno koreninsko grudo, saj s tem manj ranijo zemljo in teren. Najboljša drevesa za brežine, ki imajo velik naklon, so zimzeleni listavci in nizki iglavci, na primer nizki brini, ruševje, medvejke, petoprsniki, češmini, rastlinski tepihi iz homulic …